English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

29-07-2015

28 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie  rozpatrzenia prezydenckiego projektu zmiany ustawy Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 988).

 

 Na posiedzeniu komisji miała miejsce dyskusja na temat  wprowadzenia zasady in dubio pro tributario wprost do Ordynacji podatkowej. Wprowadzenie tej zasady jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian w Polskim prawe podatkowym. Niestety, Rada Ministrów nie przedstawiła oficjalnego stanowiska w sprawie wprowadzenia tej zasady w formie jaką zaproponowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z kolei Ministerstwo Finansów pozytywnie ocenia tę propozycję.

 

Członkowie komisji przegłosowali jednak wniesienie poprawki do proponowanego art. 2a Ordynacji podatkowej. W pierwotnej wersji  znajdował się zapis, że wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Zaproponowano jednak modyfikację treści tej zasady w ten sposób iż, wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika lub innej strony postępowania. Brzmienie to ma pogodzić ideę zaproponowaną przez Kancelarię Prezydenta RP oraz zaaprobowane uprzednio przez resort finansów brzemiennie, iż w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy będzie przyjmował wykładnię korzystną dla strony postępowania. Zaproponowana przez Komisję senacką wersja stanie się przedmiotem obrad na zbliżającym się posiedzeniu plenarnym Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Warto jednak podkreślić, że Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński, ocenił iż zaproponowana przez Prezydenta propozycja brzmienia zasady in dubio pro tributario, ujęta została w sposób prawidłowy, bowiem określenie” wątpliwości co treści przepisu”, są sformułowaniem trafniejszym niż określenie „wątpliwości co wykładni”.  Z kolei Rada Legislacyjna nie wyraziła aprobaty dla wprowadzenia zasady in dubio pro tributario wprost w Ordynacji podatkowej, jeśli jednak już jakieś brzmienie tej zasady miała by poprzeć, to byłaby to formuła zaproponowana przez Ministerstwo Finansów.

 

Na posiedzeniu zwrócono również uwagę, iż zaproponowany art. 4, który ma zmienić art. 80a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zawiera w swojej treści zdania sprzeczne ze sobą. Chodzi bowiem o danie możliwości przeprowadzania kontroli w miejscu przechowywania dokumentacji przez kontrolowanego nawet jeżeli to miejsce inne od miejsca wykonywania działalności gospodarczej.  Przeprowadzenie takiej kontroli poza siedzibą prowadzenia działalności gospodarczej może się jednak odbyć zgodnie z tą propozycją jedynie za zgodą lub na wniosek kontrolowanego. W takiej sytuacji zbędnym wydaje się zdanie drugie  proponowanego przepisu. W związku z tym członkowie komisji przegłosowali wniesienie poprawki do ustawy w tym zakresie.

 

Komisja jednogłośnie przegłosowała propozycję przyjęcia ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, bo taką nazwę dla tej ustawy zaproponowała we wniesionej poprawce senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.

               

Klaudia Kaniecka, Komitet Podatkowy Pracodawców RP