English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rozstrzyganie sporów na korzyść podatników wraca do Sejmu

05-08-2015

W Senacie przegłosowano projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje możliwość rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. W związku z tym, że senatorowie wprowadzili poprawkę do propozycji posłów, przepisy wrócą teraz do Sejmu.

 

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, w którym znalazła się propozycja wprowadzenia zasady o rozstrzyganiu sporów interpretacyjnych na korzyść podatników w grudniu zeszłego roku zgłosił Prezydent Bronisław Komorowski. Wszystko wskazuje jednak na to, że zasada ta nie wejdzie do polskiego porządku prawnego w brzmieniu, jakie proponowała Kancelaria Prezydenta. Senatorowie przegłosowali poprawkę, która nadała proponowanej zasadzie zmodyfikowane brzemiennie. Jest ono wynikiem połączenia idei głowy państwa oraz wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów.

 

Zgodnie z przyjętym przez Senat brzemieniem „niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania”. W pierwotnej wersji zasada ta miała być wyrażona w ten sposób, że „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Z kolei Ministerstwo Finansów zaproponowało swoją w wersję, zgodnie z którą „W przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania.” Ostatecznie resort wyraził aprobatę dla brzmienia zaproponowanego na posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Pracodawcy RP od samego początku dostrzegali i popierali konieczność wprowadzenia tej zasady do Polskiej porządku prawnego.

 

 

Klaudia Kaniecka, Ekspert Pracodawców RP