English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ożywienie na rynku pracy nie spowalnia

07-08-2015

Jak wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w lipcu do 10,1 proc. – W ciągu dwóch lat ożywienia liczba bezrobotnych osób zmalała już o ponad 0,5 mln. Koniunktura na rynku pracy pozostaje dobra, co pozwala oczekiwać, że w kolejnych okresach zatrudnienie będzie systematycznie rosło w dotychczasowym tempie – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Tempo spadku bezrobocia utrzymuje się na poziomie 1,7 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Oddala to obawy związane z obserwowanym od początku roku powolnym słabnięciem dynamiki poprawy sytuacji na rynku pracy. Najnowsze odczyty wskaźników koniunktury gospodarczej świadczą o umacnianiu się także tych sektorów, które w drugiej połowie ubiegłego roku doświadczyły spowolnienia. Ceny energii ponownie zaczynają maleć, co stanowi pozytywny impuls podażowy, a konkurencyjność polskiego eksportu ulega istotnemu umocnieniu

 

Należy zauważyć, że stopa bezrobocia rejestrowanego maleje w blisko dwukrotnie szybszym tempie niż obliczany na potrzeby Eurostatu odsetek osób pozostających bez pracy według BAEL. Oznacza to, że odnotowywana poprawa jest częściowo wynikiem spadku skali fikcyjnego bezrobocia, a więc rejestrowania się w urzędach pracy przez osoby w rzeczywistości nie poszukujące zatrudnienia.

 

Ministerstwo Pracy oczekuje, że już w sierpniu stopa bezrobocia osiągnie wartość jednocyfrową. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że ten symboliczny moment nastąpi miesiąc później. Biorąc pod uwagę fakt, iż najnowsze dane sygnalizują, że dynamika spadku bezrobocia przestaje spowalniać, można oczekiwać, że na koniec roku odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy wyniesie 10,0 proc. Przyjmując optymistyczny wariant rozwoju sytuacji może on nawet utrzymać się na jednocyfrowym poziomie pomimo negatywnego oddziaływania czynników sezonowych.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP