English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja może jednak zostać z nami na dłużej

13-08-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w lipcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmalały o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Jakkolwiek jeszcze kilka miesięcy temu można było oczekiwać w miarę szybkiego zniknięcia deflacji, to obecnie coraz więcej czynników zaczyna sprzyjać dalszemu spadkowi cen. Słabnąca oraz wikłająca się w wojnę walutową chińska gospodarka wykazuje mniejszy popyt na importowane dobra – nie pozostaje to więc bez wpływu na rynki surowcowe. Indeksy cen żywności oraz wyceny kontraktów na dostawy ropy naftowej są w trendzie spadkowym, co sygnalizuje utrzymywanie się presji deflacyjnej w skali globalnej. Ze względu na efekty bazowe deflacja w ujęciu rocznym nie powinna mimo wszystko się pogłębiać – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Pomimo szybszego od oczekiwań spadku stopy deflacji w lipcu coraz mniej prawdopodobna wydaje się realizacja niedawno jeszcze formułowanych scenariuszy, według których już niebawem spadek cen konsumpcyjnych w ujęciu rocznym odejdzie do przeszłości, a pod koniec bieżącego roku będziemy mieli do czynienia ze stopniowo narastającą inflacją. Ponownie malejące ceny surowców, w tym energetycznych, oraz żywności na światowych rynkach w istotnej mierze zmieniają bowiem obraz sytuacji.

 

Co więcej, pomimo utrzymującego się ożywienia gospodarczego coraz bliższy zera jest wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen energii i żywności. Nie można zatem wykluczać, że utrzymująca się już od roku deflacja coraz bardziej przekłada się na obniżenie oczekiwań inflacyjnych konsumentów i przedsiębiorców.

 

Mimo coraz silniejszego oddziaływania czynników deflacyjnych wartość rocznego wskaźnika cen konsumenckich prawdopodobnie nadal stopniowo będzie zbliżać się do zera. Trzeba mieć bowiem na uwadze efekty bazowe z poprzedniego roku, kiedy to mieliśmy do czynienia z relatywnie gwałtownymi spadkami cen.

 

Najnowsze dane nie powinny mieć wpływu na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Ewentualne utrzymywanie się spadku cen konsumenckich prawdopodobnie będzie jednak przyczyniało się do odsunięcia w czasie podwyżek stóp procentowych.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP