English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zatrudnienie rekordowo wysokie, choć płace realne rosną wolniej

18-08-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a średnie zatrudnienie zwiększyło się o 0,9 proc. rok do roku – Nominalna dynamika płac utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej z poprzednich kwartałów. Biorąc jednak pod uwagę słabnącą deflację, wzrost wynagrodzeń spowalnia w ujęciu realnym. Spadek bezrobocia wciąż nie wygenerował zatem presji płacowej, choć niewątpliwie stopniowo zbliżamy się do momentu, w którym zacznie ona występować – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Pomimo spadku stopy bezrobocia rejestrowanego do najniższych poziomów od ponad 6 lat dynamika wzrostu płac pozostaje umiarkowana. Świadczy to o tym, że pracodawcy wciąż nie doświadczają poważnych trudności z wypełnieniem wakatów. Wynika to po części z tego, że odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy spada w znacznej mierze za sprawą ograniczania zjawiska fikcyjnego bezrobocia, o czym świadczy różnica pomiędzy dynamiką spadku stopy bezrobocia rejestrowanego a stopy bezrobocia wg BAEL. Poprawa koniunktury gospodarczej również jednak odgrywa ważną rolę.

 

Choć roczne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia nieco wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem, w ostatnim okresie dynamika płac realnych wykazuje tendencję malejącą. Przyczynia się do tego stopniowe wygasanie deflacji cen konsumenckich. W konsekwencji perspektywy wzrostu spożycia indywidualnego, od którego w znacznej mierze zależy dynamika PKB, nie przedstawiają się zbyt optymistycznie. Z drugiej strony gospodarstwa domowe wciąż nie zdecydowały się przeznaczyć na konsumpcję znacznej części nadwyżki, jaka powstała w poprzednich kwartałach za sprawą relatywnie szybkiego przyrostu realnego funduszu płac. W krótkim okresie popyt konsumencki może więc rosnąć w szybszym tempie, pomimo spowolnienia realnej dynamiki wzrostu wynagrodzeń.

 

Dynamika zatrudnienia w ujęciu rok do roku utrzymuje się – podobnie jak w poprzednim miesiącu – na najniższym poziomie od listopada 2014 r. Może to zwiastować osłabienie tempa ograniczania bezrobocia, choć należy równocześnie docenić fakt, iż zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób ponownie osiągnęło rekordowo wysoki poziom – ponad 5 mln 583 tys. osób.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP