English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa negatywnie zaskakują

19-08-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, wartość produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych wzrosła o 3,8 proc. rok do roku, podczas gdy sprzedaż detaliczna zwiększyła się nominalnie o 1,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Najnowsze dane są rozczarowujące – zwłaszcza w przypadku sprzedaży detalicznej. Mimo ożywienia gospodarczego konsumenci wciąż dosyć ostrożnie podejmują decyzje zakupowe. Trzeba jednak pamiętać też o wpływie m.in. malejących cen paliw. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku produkcji przemysłowej – choć w ujęciu rok do roku rośnie ona znacznie wolniej niż w czerwcu, dane odsezonowane wskazują jedynie na dość umiarkowany spadek aktywności – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Zdecydowanie najbardziej rozczarowujące są wyniki sprzedaży detalicznej. Nawet po uwzględnieniu wpływu deflacji wzrosły one rok do roku o 3,5 proc., a więc blisko dwukrotnie wolniej niż w poprzednim miesiącu oraz znacznie poniżej średniej z ostatnich dwóch kwartałów. Realna dynamika funduszu płac, utrzymująca się w ostatnim czasie na najwyższym od ok. 6 lat poziomie, nadal nie znajduje pełnego przełożenia na wzrost konsumpcji.

 

Niemniej jednak utrzymywania się relatywnie słabej dynamiki konsumpcji przy jednoczesnym ponadprzeciętnie szybkim wzroście płac nie należy traktować jako jednoznacznie negatywnego zdarzenia. Dzięki temu bowiem gospodarstwa domowe powiększają swoje oszczędności, budując w ten sposób bazę kapitałową dla polskiej gospodarki. Należy również pamiętać o tym, że za słabymi danymi dotyczącymi dynamiki sprzedaży (w ujęciu nominalnym) kryją się m.in. znaczące spadki cen paliw.

 

Odnotowana dynamika produkcji przemysłowej jest natomiast znacznie bliższa prognozom rynkowym. Trudno było oczekiwać utrzymania nadzwyczajnie dobrego wyniku z poprzedniego miesiąca – pewne odreagowanie było więc nieuchronne. Na pogorszenie wyników polskiego przemysłu wpłynęły spadek wydobycia w górnictwie oraz ograniczenie produkcji m.in. energii elektrycznej – w ujęciu wartościowym o 2 proc. w porównaniu z lipcem 2014 r. Biorąc pod uwagę pogłębienie związanych z tym problemów w bieżącym miesiącu, kolejny odczyt danych o produkcji sprzedanej przemysłu może być dość słaby. Ogólny klimat koniunktury pozostaje jednak w tym sektorze pozytywny.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP