English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Budżet na rok 2016 z wysokim deficytem

08-09-2015

Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt budżetu państwa na rok 2016. Teraz będzie on konsultowany przez stronę rządową z partnerami społecznymi.

 

Równoważenie budżetu państwa from Pracodawcy24.pl on Vimeo.

 

Odnosząc się do podstawowych wielkości zawartych w projekcie budżetu, należy zauważyć, że określenie limitu deficytu na rekordowo wysokim poziomie 54,6 mld zł może budzić pewien niepokój. Z drugiej strony konserwatywne prognozy dochodów budżetu państwa świadczą o tym, że część tej kwoty stanowi jedynie bufor bezpieczeństwa, mający pozwolić na uniknięcie konieczności nowelizacji ustawy budżetowej w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłym roku.

 

Prognozy kluczowych wskaźników makroekonomicznych nie uległy zmianie w porównaniu z przedstawionymi w czerwcu założeniami do projektu budżetu państwa. Przewidywania strony rządowej można ogólnie ocenić jako realistyczne. Największe zastrzeżenia budzi oczekiwana średnioroczna stopa inflacji, która w rzeczywistości może okazać się istotnie niższa niż zakłada Ministerstwo Finansów. Wywarłoby to negatywną presję na realizację planu dochodów budżetu państwa, lecz ze względu na ostrożność, z jaką został on skonstruowany, nie powinno to doprowadzić do przekroczenia limitu deficytu budżetowego.

 

Zachowanie elementarnej dyscypliny budżetowej zapewnia przyjęta przed dwoma laty stabilizująca reguła wydatkowa. Niemniej jednak w projekcie budżetu na przyszły rok nie zabrakło przedwyborczych elementów, których uwzględnienie sprawi, że ścieżka ograniczania deficytu finansów publicznych określona w najnowszej aktualizacji programu konwergencji nie zostanie utrzymana. To zła wiadomość, gdyż okres relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej, z jaką mamy do czynienia obecnie, powinien zostać wykorzystany do poprawienia salda instytucji rządowych i samorządowych. Realizacji tego celu sprzyjają utrzymujące się obecnie na niskim poziomie koszty obsługi długu publicznego oraz zbliżająca się do 4 proc. dynamika PKB.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP