English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polscy konsumenci nadal niechętnie zwiększają wydatki

17-09-2015

Sprzedaż detaliczna wzrosła realnie w sierpniu o 2 proc. w ujęciu rok do roku, lecz zmalała o 1,8 proc. w stosunku do lipca – wynika z najnowszych danych GUS. – Polacy wciąż dość ostrożnie wydają pieniądze, choć zasobność ich portfeli rośnie w szybszym tempie niż jeszcze kilka lat temu. Do oszczędzania skłaniają ich wciąż świeża pamięć o ostatnim spowolnieniu gospodarczym oraz nie najgorsze warunki lokowania nadwyżek finansowych – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Deflacja sprawiła, że w porównaniu z lipcem bieżącego roku zmalały wydatki polskich konsumentów na produkty niemal ze wszystkich kategorii. Jeśli wziąć pod uwagę wpływ spadku cen, wzrost sprzedaży nastąpił przede wszystkim w odniesieniu do podstawowych dóbr konsumpcyjnych – takich jak żywność, paliwa i pozostałe produkty szybko zbywalne. Mniejsze środki przeznaczaliśmy natomiast m.in. na ubrania, leki czy samochody.

 

Względnie stabilna dynamika płac nominalnych, utrzymujący się spadek cen, a także wzrost zatrudnienia – wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie siły nabywczej Polaków. Nie pociąga to za sobą jednak proporcjonalnie dużego wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Może to wynikać z tego, że jeszcze dwa lata temu stopa bezrobocia utrzymywała się na wysokim poziomie, a sytuacja na rynku pracy pozostawała bardzo trudna. Bolesne doświadczenia z tego okresu mają wpływ na obecne zachowanie konsumentów, którzy przejawiają większą niż kilka lat temu skłonność do gromadzenia rezerw na gorsze czasy. Do lokowania uzyskiwanych nadwyżek finansowych w pewnej mierze zachęca również dodatnia stopa procentowa. Pomimo iż nominalne oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji jest niskie, ujemna dynamika cen konsumenckich czyni je stosunkowo atrakcyjnymi w porównaniu z sytuacją z 2012 r., gdy mimo wyższych stóp nominalnych wielu oszczędzających realnie ponosiło straty z powodu wysokiej inflacji.

 

Słabe tempo wzrostu sprzedaży detalicznej może niekorzystnie się odbić na dynamice spożycia indywidualnego, które stanowi jedną z kluczowych składowych PKB. Z drugiej jednak strony gospodarstwa domowe w Polsce przejawiały w ostatnich latach bardzo niską skłonność do oszczędzania, co powinno było ulec zmianie.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP