English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Mimo niższej dynamiki inwestycji nadal szybko przybywa nowych miejsc pracy

23-09-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w sierpniu 10,0 proc. – Nie sprawdziły się prognozy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którymi w miesiącach letnich odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące zatrudnienia miał osiągnąć wartości jednocyfrowe. Sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje jednak dobra. Mimo spadku dynamiki nakładów inwestycyjnych oraz pogorszenia wskaźników koniunktury w przemyśle, jakie nastąpiły w ostatnim czasie, tempo tworzenia nowych miejsc pracy pozostaje wysokie – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego nadal spada w relatywnie szybkim tempie – 1,7 pkt proc. rok do roku. Dzieje się tak pomimo zmienności otoczenia gospodarczego, w jakim funkcjonują polskie przedsiębiorstwa. W ostatnich dwóch kwartałach osłabła kontrybucja spożycia indywidualnego i publicznego oraz nakładów na środki trwałe we wzrost PKB. Spadek inwestycji zdaje się jednak nie mieć wpływu na dynamikę tworzenia nowych miejsc pracy. Jest to pozytywny sygnał, choć należy mieć też na względzie to, że ten stan rzeczy nie może być trwały. Jeżeli niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się nakładów kapitałowych podmiotów gospodarczych nie ulegną w najbliższych okresach odwróceniu, musimy liczyć się z wysokim prawdopodobieństwem spowolnienia tempa ograniczania poziomu bezrobocia.

 

Pomimo że nie spełniła się prognoza MPiPS, osiągnięcie jednocyfrowej wartości wskaźnika bezrobocia rejestrowanego pozostaje bardzo prawdopodobne. Powinniśmy tego dokonać już we wrześniu i utrzymać ten stan rzeczy w październiku. Kolejne miesiące jednak przyniosą najpewniej wzrost odsetka osób pozostających bez pracy, co będzie wynikać przede wszystkim z zakończenia prac sezonowych. W projekcie ustawy budżetowej przewiduje się, że na koniec bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5 proc. To dość ostrożna prognoza. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo tego, że wskaźnik ten w rzeczywistości ukształtuje się na poziomie jedynie nieznacznie wyższym niż 10,0 proc.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP