English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska bardziej konkurencyjna, ale nadal przeregulowana

01-10-2015

 

Polska awansowała o dwa miejsca na 41. pozycję wśród 140 państw w najnowszym raporcie konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego. Awans ten jest dla zagranicznych inwestorów wskazówką, że klimat dla biznesu ciągle się poprawia. Dalszych zdecydowanych zmian wymaga jednak otoczenie instytucjonalno-prawne.

 

W ciągu dekady Polska poprawiła swoją pozycję w rankingu konkurencyjności o sześć miejsc. Kierunek zatem jest dobry, ale tempo nie zachwyca. Nasza gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych, a jednocześnie dystans dzielący nas od Estonii (30. miejsce w rankingu) – nie wspominając nawet o pierwszej w rankingu Szwajcarii – nadal jest znaczny. W Polsce poprawiła się sytuacja w zakresie infrastruktury i sytuacji makroekonomicznej. Mocnymi stronami są edukacja i duży potencjał rynkowy. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na stabilność cen i elastyczność kształtowania płac. Również bariera kosztu finansowania działalności gospodarczej jest niższa niż w innych krajach postsocjalistycznych – lepiej jest jedynie w strefie euro oraz w Czechach.

 

Pomału awansujemy też w innych międzynarodowych rankingach. Zajmujemy 42. miejsce na świecie w rankingu wolności gospodarczej przygotowanym przez The Heritage Foundation i Wall Street Journal – to najlepszy wynik w historii naszego kraju. Polska po raz pierwszy znalazła się też w czwartej dziesiątce państw o najbardziej przyjaznym otoczeniu dla przedsiębiorczości w rankingu Banku Światowego Doing Business 2015.

 

Rozwijamy się, ale nadal nie na miarę naszych możliwości i aspiracji. Do największych barier przedsiębiorcy niezmiennie zaliczają prawo podatkowe, prawo pracy, nieefektywną administrację publiczną. Nadal wiele musimy poprawić w kwestii kapitału społecznego i kompetencji miękkich, takich jak współpraca i zaufanie na linii pracodawca – pracownik. Niskie są też oceny otoczenia instytucjonalnego: biznes skarży się na nadmiar obciążeń regulacyjnych (122. miejsce), słabą przejrzystość procedur (106. miejsce) oraz niską efektywność procedur prawnych (96. miejsce).

 

Pracodawcy RP, zdając sobie sprawę z tych strategicznych problemów, podejmą temat barier ograniczających rozwój naszej gospodarki podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego. Tegoroczna edycja wpisuje się we wnioski płynące z międzynarodowych badań – celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu. Ogromne wyzwanie stanowi szeroko pojęty biurokratyzm – brak stabilności prawa i otoczenia prawnego, niejasność przepisów, nadmierna sprawozdawczość, opieszałość funkcjonowania administracji i długotrwałe procedury.

 

 

Anna Jórasz, ekspert Centrum Badań i Analiz Pracodawców RP