English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie spadło poniżej 10 proc.

07-10-2015

Jak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu do 9,9 proc. – W końcu nastąpił długo wyczekiwany moment, w którym stopa bezrobocia osiągnęła wartości jednocyfrowe. Tak niski odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy był bardzo rzadko notowany na przestrzeni ostatnich 20 lat – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Prognoza MPiPS, zgodnie z którą w trakcie wakacji stopa bezrobocia spadnie poniżej 10 proc., zrealizowała się z pewnym opóźnieniem. Na przestrzeni ostatnich lat niezwykle rzadko obserwowaliśmy tak dobrą wartość tego wskaźnika. Z jednocyfrową stopą bezrobocia mieliśmy ostatnio do czynienia przez osiem miesięcy w 2008 r., a jeszcze wcześniej – przez siedem miesięcy w 1998 r.

 

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed siedmiu lat nie mamy jednak tym razem do czynienia z na tyle silnym ożywieniem na rynku pracy, by powodowało ono – jak w tamtym okresie – dynamiczny wzrost wynagrodzeń oraz silną konkurencję między pracodawcami o pracowników. Wydaje się to pochodną obniżenia naturalnego poziomu bezrobocia w Polsce, co jest efektem emigracji zarobkowej, stopniowego osiągania wieku emerytalnego przez osoby dotknięte strukturalnym bezrobociem, a także efektywniejszego zwalczania zjawiska fikcyjnego bezrobocia.

 

Niestety jednocyfrowy poziom bezrobocia prawdopodobnie nie utrzyma się zbyt długo. Jeśli koniunktura gospodarcza będzie sprzyjać, w październiku mamy szansę na nieznaczny spadek odsetka osób pozostających bez zatrudnienia. Jednak już począwszy od listopada, nastąpi wzrost bezrobocia, związany z zakończeniem prac sezonowych. Na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego prawdopodobnie wzrośnie nieznacznie powyżej poziomu 10 proc.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP