English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Mimo złych sygnałów, nie ma jeszcze poważnego spowolnienia w przemyśle

19-10-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu była we wrześniu o 4,1 proc. wyższa w cenach stałych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, podczas gdy wartość sprzedaży detalicznej zwiększyła się w ciągu roku nominalnie o 0,1 proc. – Mimo rozczarowujących odczytów ankietowych wskaźników koniunktury w przemyśle, twarde dane o dynamice produkcji sprzedanej nie świadczą o poważnym spowolnieniu w tym sektorze. Biorąc pod uwagę wyprzedzający charakter tych wskaźników, można jednak obawiać się pogorszenia wyników przedsiębiorstw przemysłowych w kolejnych okresach. Dane o sprzedaży detalicznej świadczą zaś o rosnącej, choć wciąż niskiej skłonności konsumentów do zwiększania swoich wydatków – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Tempo wzrostu wartości produkcji sprzedanej przemysłu jest dość dobre. Osłabiające się wskaźniki koniunktury w tym sektorze dawały podstawy do wyrażania obaw o dalsze wyniki polskich firm produkcyjnych. Póki co jednak mimo stosunkowo niskiego poziomu optymizmu menedżerów odpowiadających za zakupy w przedsiębiorstwach przemysłowych (50,9 pkt wobec oczekiwanych 52,4 pkt), dynamika wartości produkcji sprzedanej sektora utrzymuje się – w ujęciu realnym – na umiarkowanie niższym poziomie niż w okresie ożywienia pod koniec 2013 r. oraz w pierwszych miesiącach roku 2014.

 

Dynamika sprzedaży detalicznej – choć wyższa niż w sierpniu – nadal pozostaje relatywnie niska, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż po uwzględnieniu wpływu deflacji realny wzrost wydatków konsumpcyjnych Polaków wynosi 2,9 proc. w ujęciu rok do roku. Gospodarstwa domowe nadal z dużą ostrożnością podejmują decyzje zakupowe, zachowując rosnącą część swoich – rosnących najszybciej od niemal 7 lat – dochodów na przyszłość jako oszczędności. Nawet niskie stopy procentowe nie zniechęcają ich do lokowania powstających nadwyżek finansowych.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP