English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Stopa bezrobocia zaskakująco niska, ale nie z powodu poprawy sytuacji na rynku pracy

23-10-2015

Jak podał GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła we wrześniu do 9,7 proc. To o 0,2 pkt proc. mniej niż wynikało ze wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. – Najnowsze dane są dużą niespodzianką, gdyż bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, gdy stopa bezrobocia podana przez GUS tak bardzo odbiega od tej wyliczonej przez MPiPS. To w istotny sposób zmienia obraz sytuacji na polskim rynku pracy – okazuje się, że tempo spadku odsetka osób pozostających bez pracy jednak przyspiesza, a nie spowalnia. Rosną więc szanse na to, że nawet na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego nadal będzie jednocyfrowa. Trzeba jednak pamiętać, że wynika to przede wszystkim z efektu statystycznego – sama liczba bezrobotnych niewiele się zmieniła w stosunku do pierwotnych szacunków – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Najnowsze dane sprawiają, że obraz sytuacji na polskim rynku pracy jest pozornie znacznie bardziej pozytywny niż wcześniej sądzono. Okazuje się bowiem, że stopa bezrobocia rejestrowanego spada w coraz szybszym tempie, podczas gdy wcześniejsze dane wskazywały na stopniowe spowalnianie tych pozytywnych tendencji.

 

Znacznie większy niż oczekiwany spadek stopy bezrobocia nie jest jednak efektem zaskakująco dużego spadku liczby bezrobotnych – w stosunku do szacunku MPiPS z początku września spadek bezrobocia o ok. 1,5 tys. osób. Oznacza to, że stopa bezrobocia obniżyła się przede wszystkim za sprawą wzrostu poziomu aktywności ekonomicznej ludności (łącznej liczby pracujących i poszukujących pracy).

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP