English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja nie odpuszcza

02-11-2015

Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych spadł o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Choć powszechnie spodziewano się szybkiego wygaśnięcia deflacji, stała się ona już trwałym elementem gospodarczego krajobrazu Polski. Jest już w zasadzie przesądzone, że średnioroczny wskaźnik cen konsumenckich za 2015 r. ukształtuje się na wyraźnie ujemnym poziomie. Stopniowo obniżające się wskaźniki inflacji bazowej wskazują na to, że mamy do czynienia z coraz szerszymi procesami dezinflacyjnymi – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił wprawdzie nieznaczny wzrost cen, jednak nie doprowadziło to do obniżenia rocznej dynamiki deflacji w porównaniu z wrześniowym  odczytem. Na obniżenie ścieżki inflacji w stosunku do oczekiwań istotnie wpłynęły spadki cen z III kwartału. Wkraczamy jednak w okres, gdy niska baza statystyczna z ostatnich miesięcy 2014 r. będzie sprzyjać wzrostowi wskaźnika dynamiki cen.

 

Dalsze utrzymywanie się wskaźnika cen konsumenckich znacznie poniżej celu inflacyjnego może sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej zacznie rozważać obniżkę stóp procentowych. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by zdecydowała się na ten krok już w środę, w trakcie jej najbliższego posiedzenia. Ważnym argumentem za utrzymaniem dotychczasowego kursu polityki monetarnej jest to, że spadek cen nadal jest w istotnej mierze napędzany przez czynniki zewnętrzne. Z drugiej jednak strony, wskaźniki inflacji bazowej również osiągają coraz niższe poziomy.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP