English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Jakie zadania stoją przed Ministerstwem Cyfryzacji?

12-11-2015

 

Pozostawienie w nowym rządzie Ministerstwa Cyfryzacji to dobra decyzja, podobnie jak oddzielenie od niego działu Administracja. Co prawda cyfryzacja dotyczy w głównej mierze właśnie administracji, lecz ten obszar działania resortu skupiał zbyt wiele uwagi i zasobów, co marginalizowało samą cyfryzację.

 

W nowej strukturze Rady Ministrów resort cyfryzacji powinien odgrywać istotną rolę, odpowiadając za wdrażanie e-administracji w poszczególnych obszarach życia publicznego. Do powodzenia tego procesu niezbędne będą lepsza współpraca z samorządami oraz eliminacja zbędnych procedur i formalności wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Cyfryzacja administracji nie sprowadza się bowiem do prostego przeniesienia tego, co znamy ze świata realnego, do rzeczywistości cyfrowej. Niestety w zbyt wielu przypadkach w ten właśnie sposób realizowano projekty w ramach budowy e-administracji.

 

Wspomniana współpraca z samorządami musi polegać na dialogu i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Dotychczas zbyt często dialog był zastępowany przez dyktat i odgórne narzucanie rozwiązań. Skutki takiego postępowania doskonale widzimy na przykładzie Systemu Rejestrów Państwowych i aplikacji Źródło oraz paraliżu w wielu Urzędach Stanu Cywilnego. Od nowego Ministerstwa Cyfryzacji należy oczekiwać nie tylko nadzoru i koordynacji, lecz także przewodzenia procesowi rozwoju e-administracji. Musi być jeden gospodarz tego procesu.

 

Priorytetową sprawą jest powrót do elektronicznego dowodu osobistego, który powinien stanowić klucz dostępowy do wszystkich e-usług oferowanych przez administrację publiczną i instytucje państwowe (ZUS, NFZ etc.) na każdym szczeblu. Dowód z warstwą elektroniczną stanowi najprostszą drogę do upowszechnienia e-administracji, ponieważ każdy obywatel będzie miał w ręku wspomniany wcześniej klucz uwierzytelniający. Stosowane dziś podpisy kwalifikowane oraz profil zaufany w ePUAP nie sprawdziły się, a rezygnacja z wprowadzenia e-dowodu była strategicznym błędem – z tego powodu straciliśmy przynajmniej dziesięć lat. A dziesięć lat w dzisiejszych realiach błyskawicznego rozwoju technologii to wieczność.

 

Nowy resort będzie musiał również działać na rzecz zapewnienia Polakom szybkiego dostępu do Internetu. Jest to nie tylko obowiązek nałożony na państwa członkowskie UE w Agendzie Cyfrowej, lecz także wymóg XXI w. Od jakości dostępu do Internetu w coraz większym stopniu zależni będą zarówno przedsiębiorcy oraz ich firmy, jak i obywatele. Istotne będzie m.in. systemowe uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego, które stanowią jedną z poważniejszych barier dla opłacalności ekonomicznej wielu projektów rozbudowy infrastruktury sieciowej.

 

Oprócz powyższego nie można zapominać o jeszcze jednym wielkim wyzwaniu, jakim jest ograniczenie skali wykluczenia cyfrowego. Zjawisko to dotyczy w dużej mierze osób w wieku 55+ oraz mieszkańców mniejszych miejscowości. W czasach, gdy Internet sprzyja włączeniu społecznemu i zapewnia dostęp do e-administracji, usług zdrowotnych, edukacji, rozrywki oraz informacji, w Polsce mamy wciąż duże grono osób zupełnie odciętych od sieci. Poruszanie się w ramach budżetu jednego z trzech filarów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (150 mln euro) z pewnością nie wystarczy i konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ten cel.

 

 

Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP