English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska gospodarka rozwija się w stabilnym tempie

13-11-2015

 

Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS, PKB Polski zwiększył się w III kwartale br. o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Dynamika PKB nadal utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dane wyrównane sezonowo. Popyt krajowy pozostaje stosunkowo silnym motorem wzrostu polskiej gospodarki, jednak niepewne otoczenie zewnętrzne wciąż nie pozwala na pełne wyzwolenie jej potencjału – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Polska gospodarka rozwija się w stałym, umiarkowanie szybkim tempie. Ze względu na wstępny charakter podanych szacunków, struktura wzrostu PKB w minionym kwartale nie jest jeszcze znana. Można jednak spodziewać się kontynuacji dotychczasowych tendencji. Deflacja nie zachęca polskich gospodarstw domowych do zwiększania konsumpcji, choć rosnące dochody realne temu sprzyjają. W ostatecznym rozrachunku dynamika spożycia indywidualnego powinna nieznacznie przyspieszać. Większą niestabilnością cechuje się akumulacja. Niemniej doświadczenia z poprzednich okresów pokazują, że jak dotąd wszelkie gwałtowne niekorzystne zmiany stanu zapasów były rekompensowane dodatnią kontrybucją eksportu netto. Nie ma jednak przesłanek świadczących o tym, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy rozkład czynników wzrostu uległ znaczącym zmianom.

 

 

Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę PKB, tempo tworzenia nowych miejsc pracy jest bardzo dobre. Wzrost gospodarczy utrzymuje swój zdecydowanie prozatrudnieniowy charakter. Niedawna rewizja danych o bezrobociu wskazuje wręcz na to, że ożywienie na rynku pracy ponownie zaczyna przyspieszać. Utrzymanie w przyszłym roku wzrostu gospodarczego na poziomie wyższym niż 3 proc. w ujęciu rocznym powinno pozwolić na obniżenie stopy bezrobocia rejestrowanego do poziomu 9 proc. do połowy 2016 r.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP