English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie spada po raz ostatni w tym roku

25-11-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 9,6 proc. – Mimo wciąż stosunkowo umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego oraz niepewnej światowej koniunktury ożywienie na polskim rynku pracy nie ustaje. Bezrobocie jest najniższe od grudnia 2008 r. i systematycznie zbliża się ono do przedkryzysowych poziomów. Istotnie wolniejszy niż przed 7 laty pozostaje jednak wzrost wynagrodzeń. Na tzw. rynek pracownika trzeba będzie jeszcze poczekać – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

W październiku 2015 r. było w Polsce o ponad 245 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem. Oznacza to, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w tym okresie o 1,7 pkt proc. Tempo spadku odsetka osób pozostających bez zatrudnienia zaczyna więc ulegać nieznacznemu spowolnieniu. Dynamika zmian pozostaje jednak bardzo korzystna, co – biorąc dodatkowo pod uwagę stabilną dynamikę płac – świadczy o wciąż relatywnie wysokim poziomie niewykorzystania dostępnych zasobów pracy. Pozwala to sądzić, że w przypadku braku poważnych negatywnych szoków makroekonomicznych dość szybkie tempo spadku bezrobocia może zostać utrzymane również w przyszłym roku.

 

Niestety październik prawdopodobnie okaże się ostatnim miesiącem tego roku, w którym malała liczba osób pozostających bez pracy. Można się spodziewać tego, że w listopadzie stopa bezrobocia wyniesie mniej więcej 9,7 proc., a na koniec roku – ok. 9,9 proc. Początek przyszłego roku będzie jeszcze trudniejszy. W styczniu i lutym bezrobocie może się kształtować na poziomie zbliżonym do 10,5 proc. Od marca 2016 r. sytuacja powinna ponownie zacząć się poprawiać.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP