English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Płace i zatrudnienie rosną szybciej, niż oczekiwano

16-12-2015

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w listopadzie o 4,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, a zatrudnienie zwiększyło się o 1,2 proc. rok do roku – Mocne dane z polskiego rynku pracy świadczą o tym, że ożywienie nie tylko nie spowalnia, lecz także wręcz zaczyna nabierać dodatkowego rozpędu. Jeszcze kilka miesięcy temu główną siłą napędzającą wzrost dynamiki płac realnych była pogłębiająca się deflacja, teraz zaś coraz lepiej wyglądają również wynagrodzenia wyrażone w wartościach nominalnych. Mimo wystąpienia w ostatnim czasie pozytywnych tendencji pozostaje jednak duża przestrzeń do dalszej poprawy tych wyników, o czym świadczy m.in. fakt, iż realne dochody pracujących nadal nie rosną równie szybko, jak na początku bieżącego roku – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za listopad jest nieznacznie lepsza od prognoz, choć zarazem istotnie wyższa niż przed miesiącem. Wciąż jednak tkwi ona w przedziale 2,5–5,0 proc., nie wykazując wyraźnego trendu wzrostowego. W takiej sytuacji bardzo istotnym czynnikiem determinującym realne tempo wzrostu płac stała się dynamika cen. Z tego względu stopniowe wygasanie deflacji nie jest dobrą wiadomością dla domowych budżetów. Dalszy spadek bezrobocia może jednak doprowadzić do zmiany tego stanu rzeczy. Przedsiębiorcy zmagają się z narastającymi trudnościami ze znalezieniem chętnych do pracy, co w naturalny sposób napędza wzrost płac nominalnych.

 

Realizację tego scenariusza uprawdopodabnia lepsze od oczekiwanego tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Choć dane te odnoszą się jedynie do ok. 1/3 ogółu pracujących, istnieją duże szanse na to, że znajdą one swoje potwierdzenie w kolejnych odczytach za listopad.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP