English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Priorytety strategii informatyzacji kraju według Pracodawców RP

12-01-2016

Przedstawienie przez nową Minister Cyfryzacji strategii informatyzacji kraju stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych działań. Jakie powinny być priorytety nowej strategii? Przede wszystkim powinna ona zakładać osiągnięcie jednego fundamentalnego celu – upowszechnienia komunikacji elektronicznej i e-usług publicznych.

 

W jaki sposób można upowszechnić komunikację elektroniczną i sprawić, by e-usługi publiczne stały się nie tylko dostępne, lecz także popularne? Po pierwsze, niezbędne jest zwiększenie dostępności infrastruktury teleinformatycznej pozwalającej korzystać z Internetu. Dziś nawet 1/3 obywateli pozbawiona jest możliwości korzystania z sieci, a poziom budowy tzw. sieci nowej generacji sytuuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Realizacja zobowiązań wynikających z aukcji na częstotliwości LTE pozwala liczyć na poprawę w tym obszarze, podobnie jak inwestycje w sieci światłowodowe. Rynek oczekuje jednak wsparcia ze strony władz publicznych, chociażby w kwestii urealnienia opłat za zajęcie pasa drogowego, która stanowi poważną barierę w rozbudowie infrastruktury w niektórych gminach.

 

Obok dostępu do Internetu należy położyć nacisk na wzmocnienie kompetencji cyfrowych obywateli – w szczególności osób w wieku 50+. Należy pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach Internet zapewnia dostęp zarówno do informacji oraz rozrywki, jak i do edukacji czy usług zdrowotnych.

 

Ponadto należy jak najszybciej powrócić do realizacji koncepcji e-dowodu osobistego. Dokument ten (a konkretnie jego warstwa elektroniczna) to najprostszy, najtańszy i jedyny zapewniający powszechność instrument, który może stanowić „klucz” do e-usług publicznych. Aktualnie używane instrumenty – profil zaufany oraz podpis elektroniczny – nie spełniają oczekiwań obywateli, a zdobycie ich bywa problematyczne bądź kosztowne. W efekcie korzystało z nich bardzo ograniczone grono osób.

 

Strategia powinna również zakładać holistyczne podejście do rozwoju e-administracji. Rozmaite systemy tworzone przez organy publiczne muszą ze sobą współdziałać, zapewniając pełną wymianę gromadzonych danych. Wraz z rozbudową tych systemów należy modyfikować akty prawne – ustawy i rozporządzenia – dostosowując przepisy do nowych możliwości informatycznych. Informatyzacja musi bowiem prowadzić do eliminacji barier i obowiązków administracyjnych nakładanych na obywateli, a nie utrwalać je w formie cyfrowej. Należy pamiętać o tym, że cyfryzacja administracji to nie tylko zadanie dla informatyków i programistów, lecz także dla urzędników i prawników. E-administracja musi działać sprawniej, szybciej i efektywniej od znanej nam dziś administracji.

 

Piotr Wołejko, ekspert Pracodawców RP