English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Słabe inwestycje zagrażają ożywieniu na rynku pracy

11-03-2016

 

Z aktualnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,3 proc., utrzymując się na niezmienionym poziomie w porównaniu ze styczniem. Choć wraz z początkiem wiosny liczba osób pozostających bez zatrudnienia powinna ponownie zacząć się zmniejszać, tempo tego spadku może być mniejsze niż przed rokiem. – Dynamika zmiany sytuacji na polskim rynku pracy pozostaje korzystna, jednak spowolnienie podnoszenia nakładów na środki trwałe zwiększa ryzyko zahamowania procesu szybkiego obniżania bezrobocia – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Polska gospodarka rozwija się dość szybko – w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrost PKB sięgnął 3,9 proc. W porównaniu z sytuacją sprzed kilku kwartałów, znacznym przetasowaniom uległa jednak struktura czynników wpływających na ten wzrost. Słaby złoty pomaga zapewnić korzystny wpływ nadwyżki w handlu z zagranicą, jednak z drugiej strony wolniej rosną nakłady na środki trwałe.

 

To zły prognostyk dla polskiego rynku pracy, ponieważ zmiany poziomu wydatków na zakup lub wytworzenie trwałych składników majątku przedsiębiorstw są jednym z lepszych wyznaczników tempa spadku lub wzrostu bezrobocia, jakiego można spodziewać się w kolejnych okresach. Jeśli firmy mało inwestują, to na ogół mniej będzie też powstawać nowych miejsc pracy. To, w jaki sposób kształtuje się poziom nakładów świadczy również o oczekiwaniach przedsiębiorców co do przyszłości – nie będą oni bowiem podejmowali dużego ryzyka związanego z realizacją konkretnych projektów inwestycyjnych, jeżeli nie spodziewają się odpowiednio dobrej koniunktury oraz warunków prowadzenia działalności, zapewniających powodzenie przedsięwzięcia.

 

O istnieniu opisanej zależności świadczy poniższy wykres. W okresach dynamicznego wzrostu wydatków inwestycyjnych, poziom bezrobocia zazwyczaj również stosunkowo szybko się obniżał. W porównaniu z pierwszymi miesiącami 2015 r., wartość nakładów na środki trwałe zwiększała się w ostatnim czasie ponad dwukrotnie wolniej. Odsetek osób pozostających bez pracy również obniża się w wolniejszym tempie niż rok temu. Choć IV kwartał przyniósł poprawę, jej skala jest ograniczona. Jeżeli dynamika inwestycji będzie utrzymywać się w kolejnych okresach na dotychczasowym lub niższym poziomie, musimy liczyć się z tym, że rok 2016 nie przyniesie równie dużego spadku bezrobocia, jak poprzedni.

 

Dynamika nakładów na środki trwałe oraz zmiana stopy bezrobocia wg BAEL w latach 2003-2015

 

Źródło: Pracodawcy RP

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP