English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rada Ministrów będzie obradować o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

15-03-2016

We wtorek 15 marca 2016 r. pod obrady Rady Ministrów poddany zostanie projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, którego celem jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Ministerstwu Finansów zależy na jak najszybszym jego uchwaleniu, bowiem klauzula ma być ważnym elementem zapowiadanego uszczelnienia systemu podatkowego.

 

Zadaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania ma być powstrzymanie podatników przed dokonywaniem tzw. „agresywnej optymalizacji podatkowej”, która odbywa się przy pomocy sztucznych i niemających gospodarczego uzasadnienia czynności, pozwalając jednocześnie na osiągnięcie korzyści podatkowych. Choć to nie pierwsza próba wprowadzenia do obowiązującego prawa narzędzia do walki z unikaniem opodatkowania, to jednak wyraźna determinacja obecnego rządu pozwala przypuszczać, że projekt zostanie w najbliższym czasie uchwalony.

 

Największe kontrowersje w przypadku klauzuli budzą nie same przepisy normujące ten instrument, lecz późniejsze jego stosowanie w praktyce. Przedsiębiorcy obawiają się, iż nie zawsze im przychylna administracja podatkowa wykorzysta klauzulę przeciwko nim. W związku z tym uczciwi przedsiębiorcy mogliby zostać niesłusznie objęci klauzulą, mimo że w rzeczywistości ich celem nie będzie unikanie opodatkowania. Ryzyko wynika m.in. z faktu, iż w projekcie znalazło się wiele pojęć niedookreślonych co daje urzędnikom duży zakres uznaniowości. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo konfliktu między podatnikami i organami podatkowymi na tle interpretowania sensu i słuszności niektórych działań biznesowych, które mogą zostać zakwestionowane i uznane za pozbawione gospodarczego uzasadnienia. 

 

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że skuteczna walka z unikaniem opodatkowania powinna być jednym z priorytetów właściwych organów administracji państwowej, gdyż nieuczciwe działanie niektórych podmiotów uderza nie tylko w Skarb Państwa, ale również zaburza warunki uczciwej konkurencji. Dlatego też, w celu wyeliminowania ryzyka dla podatników, przed wejściem w życie projektowanych przepisów pracownicy organów administracji skarbowej powinni zostać odpowiednio przeszkoleni zarówno w zakresie stosowania klauzuli, jak również w zakresie ekonomii i nowoczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem. Oprócz tego w sprawach o objęcie podatnika klauzulą powinni uczestniczyć wyłącznie najlepiej przygotowani merytorycznie urzędnicy.

 

Komitet Podatkowy Pracodawców RP