English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja trzyma się mocno

15-03-2016

Jak wynika z najnowszych danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmniejszyły się w lutym o 0,8 proc.  w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, deflacja nie tylko nie wygasa w dość szybkim tempie, lecz jest głębsza w ujęciu rocznym niż w ostatnim kwartale 2015 r. Warto także zauważyć, iż ze względu na rutynową zmianę systemu wag, dane o wskaźniku cen konsumenckich za styczeń zostały zrewidowane w dół do poziomu -0,9 proc. – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Tym razem nie były dostępne wcześniejsze wstępne szacunki GUS odnośnie do wartości wskaźnika cen konsumenckich w lutym ze względu na brak danych dotyczących dostępności wag. Z tego powodu prognozy co do rozmiarów deflacji w minionym miesiącu były obarczone większą niepewnością niż zwykle. W kolejnych okresach sytuacja ma jednak wrócić do normy.

 

Kolejne prognozy zakładające wygaśnięcie deflacji okazują się być nietrafne. Drożejąca w ostatnim czasie ropa naftowa może wpływać na wzrost wskaźnika cen w Polsce, jednak by miało to istotne na niego przełożenie, tendencje z poprzednich kilku tygodni musiałyby utrzymywać się przez dłuższy czas. Efekt bazy statystycznej sprawia, że nawet przy cenie ropy naftowej na poziomie 60 dolarów za baryłkę, do czerwca br. jej wpływ na stopę inflacji w ujęciu rok do roku pozostawałby względnie neutralny.

 

Niewielki wzrost cen żywności, jaki nastąpił zarówno w porównaniu z lutym ubiegłego roku, jak i poprzednim miesiącem, nie wystarczy do tego, by położyć kres deflacji. Bowiem większość pozostałych dóbr tanieje – np. ceny obuwia i odzieży zmalały w ciągu roku o 4,5 proc. Utrzymujący się spadek cen może skłonić Radę Polityki Pieniężnej, działającą już w zmienionym składzie, do obniżki stóp procentowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę nową projekcję inflacji, która została mocno obniżona w stosunku do poprzedniej. Z drugiej strony może jednak przeważyć argument, iż ceny spadają pod wpływem tendencji globalnych, na które polskie władze monetarne nie mają wpływu, a deflacja do tej pory nie wyrządziła poważnych szkód polskiej gospodarce, a nawet jej pomogła dzięki tańszym nośnikom energii.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP