English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja coraz głębsza

31-03-2016

Jak wynika z najnowszych wstępnych szacunków GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zmalał w marcu o 0,9 proc. w stosunku rok do roku – Deflacja konsekwentnie zaskakuje nas in minus, bowiem kolejny raz z rzędu jej rozmiar okazuje się być większy, niż wcześniej się spodziewano. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wciąż tańszych niż przed rokiem paliw, lecz również spadku cen innych artykułów. Mimo wszystko nasza gospodarka poważnie z tego powodu jeszcze nie ucierpiała – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Mimo że jeden z głównych motorów deflacji w poprzednich kwartałach – czyli spadające ceny żywności – zaczął wygasać, to utrzymujący się spadek cen paliw w ujęciu rok do roku, w połączeniu z taniejącymi pozostałymi produktami (o czym świadczy ujemny roczny wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen energii i żywności) powoduje, że wciąż mamy do czynienia ze sporą deflacją, sięgającą już niemal 1 proc. w skali roku. Przyczyniła się do tego również niedawna zmiana koszyka inflacyjnego GUS.

 

Choć deflacja tradycyjnie utożsamiana jest z dekoniunkturą, do tej pory nie wyrządziła ona poważnych szkód polskiej gospodarce. Tańsze nośniki energii w pewnej mierze wręcz napędzają jej wzrost, korzystnie oddziałując na stronę podażową za sprawą obniżonych kosztów produkcji. Nie mają również na co narzekać pracownicy, gdyż przy utrzymaniu względnie stałego tempa wzrostu płac nominalnych, realna siła nabywcza ich dochodów zwiększa się jeszcze szybciej.

 

Duża skala deflacji oraz po raz kolejny obniżone projekcje inflacyjne NBP mogą zostać uznane przez Radę Polityki Pieniężnej za przesłankę przemawiającą za obniżką stóp procentowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę stosunkowo gołębie nastawienie większości jej nowych członków.  

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP