English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Najpierw dobre prawo, później reforma administracji skarbowej

08-04-2016

W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów ma opublikować projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Ta daleko idąca reforma nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów, jeśli urzędnicy będą działać na podstawie tych samych wadliwych przepisów co dotychczas.

 

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami w skład Krajowej Administracji Skarbowej ma wejść Służba Celna, Administracja Skarbowa oraz Urzędy Kontroli Skarbowej. Najważniejszym założeniem projektu ustawy jest zdaniem Ministerstwa Finansów uszczelnienie systemu podatkowego. I choć resort finansów traktuje tę reformę priorytetowo, to w obecnie funkcjonującym systemie prawno-podatkowym nie przyniesie ona zakładanych skutków.

 

Przebudowa administracji skarbowej powinna być realizowana wraz z głęboką reformą prawa proceduralnego. Nowa ustawa nie rozwiąże bowiem problemów struktury organizacyjnej urzędów skarbowych, celnych, kontroli skarbowej oraz izb skarbowych i celnych. W związku z tym Ministerstwo Finansów powinno skoncentrować się na dostosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej, które oddziałują na organizację organów podatkowych i skarbowych. W przeciwnym wypadku zreformowana administracja będzie stosowała te same wadliwe przepisy proceduralne co obecna. Z tego względu nie będzie mowy o jakiejkolwiek nowej jakości i pozytywnej zmianie dla podatników. Tym samym pojawia się ryzyko, że reforma administracji w planowanym kształcie spowoduje dodatkowy chaos i szkodliwe skutki dla podatników. Dlatego też prace nad reformą administracji należy zacząć realizować systemowo.

 

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej