English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zatrudnienie rośnie, ale rynku pracownika jeszcze nie ma

18-04-2016

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podczas gdy zatrudnienie zwiększyło się o 2,7 proc. rok do roku. – Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny osiągnęło rekordowo wysoki poziom. Mimo to płace w ujęciu nominalnym rosną najwolniej od 16 miesięcy. Na rynek pracownika musimy jeszcze poczekać – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

 

Marzec jest tradycyjnie dobrym miesiącem pod względem wysokości płac, przede wszystkim ze względu na kumulujące się w tym czasie wypłaty tzw. trzynastek. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 5,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca – choć bardzo wysoki – nie jest więc zaskoczeniem.

 

Natomiast roczna dynamika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia prezentuje się już znacznie słabiej – w poprzednich miesiącach br. kształtowała się ona jeszcze na poziomie zbliżonym do 4 proc. Po części można to wyjaśnić działaniem efektu bazy statystycznej. Faktem jest jednak to, że mimo ożywienia na rynku pracy oraz systematycznego spadku stopy bezrobocia, nominalna dynamika płac w Polsce pozostaje od dłuższego czasu na względnie stabilnym poziomie. W takiej sytuacji kluczowy wpływ na tempo wzrostu siły nabywczej Polaków ma dynamika cen konsumenckich. Pod tym względem sytuacja wygląda nie najgorzej – w marcu deflacja pogłębiła się.

 

W porównaniu z wynikami za ubiegły rok obecne tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw prezentuje się imponująco. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tak wyraźna poprawa począwszy od danych za styczeń 2016 r. wynika również z rewizji klasy wielkości badanych jednostek. Tak czy inaczej dynamika tego wskaźnika przewyższyła oczekiwania i powoli zbliża się do wysokich poziomów obserwowanych przed pięcioma laty.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP