English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Deflacja znowu zaskakująco głęboka

29-04-2016

Jak wynika z najnowszych wstępnych szacunków GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmniejszyły się w kwietniu o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. – Deflacja znowu powiększa się w ujęciu rok do roku, co po raz kolejny zaskakuje. Choć już od kilkunastu miesięcy prognozuje się jej rychłe wygaśnięcie, zamiast tego ona w ostatnim okresie ponownie się pogłębiła. O spadku cen nie przesądzają już tylko ceny żywności i energii, które zresztą zaczynają powoli rosnąć, lecz także pozostałe rodzaje towarów i usług konsumpcyjnych, o czym świadczą od niedawna ujemne wartości wskaźników inflacji bazowej. Uporczywa deflacja może w dłuższej perspektywie skłonić RPP do dokonania obniżki stóp procentowych, choć do tej pory spadek cen nie wpłynął szczególnie niekorzystnie na kondycję polskiej gospodarki – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Na spadek wskaźnika cen konsumenckich nadal oddziałują ceny paliw, które mimo niedawnych wzrostów pozostają niższe niż baza z 2015 r., do której są odnoszone. Zakładając, że w najbliższym czasie ropa naftowa istotnie nie zdrożeje ani nie stanieje, efekt ten powinien jeszcze utrzymać się do połowy bieżącego roku. Choć nie znamy jeszcze dynamiki cen za kwiecień w podziale na poszczególne kategorie dóbr, biorąc pod uwagę tendencje z poprzednich miesięcy można spodziewać się, że artykuły żywnościowe nadal nieznacznie drożeją. Oznacza to, że główne motory deflacji – czyli żywność i energia – w ostatnich dwóch latach zaczynają w końcu słabnąć. Nie oznacza to jednak, że sama deflacja szybko odchodzi w przeszłość, gdyż spadki cen zaczynają rozszerzać się na pozostałe rodzaje towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Spadku cen nie zahamowało również obniżenie się kursu złotego względem najważniejszych walut obcych. W kontekście zaskakująco dużej deflacji można mieć obawy o to, jak wpłynie ona na dynamikę dochodów budżetu państwa, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa budżetowa została skonstruowana w oparciu o założenie, że w 2016 r. będziemy mieli do czynienia z inflacją w ujęciu średniorocznym na poziomie 1,6 proc.

 

Uporczywie utrzymująca się deflacja, obejmująca wiele kategorii towarów i usług konsumpcyjnych może rodzić obawy o to, że spadek cen będzie każdorazowo w takiej sytuacji oczekiwany przez konsumentów, co potencjalnie może wpłynąć na ograniczenie popytu. Jak wynika z badań oczekiwań inflacyjnych, średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynosi 0,2 proc. i jest nieznacznie wyższa niż przed rokiem, co sugeruje, że ta niekorzystna sytuacja jeszcze nie wystąpiła. Mimo wszystko oddalanie się wskaźnika inflacji od celu, przynajmniej w ograniczonej mierze, uprawdopodobnia scenariusz obniżki stóp procentowych.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP