English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dobra koniunktura i program „500+” napędzają optymizm konsumentów

11-05-2016

W ostatnim czasie nastąpiła znaczna poprawa nastrojów polskich konsumentów. Choć tendencja ta jest w głównej mierze efektem ożywienia gospodarczego oraz związanej z tym systematycznie polepszającej się sytuacji na rynku pracy, to ostatni, skokowy wzrost optymizmu wśród gospodarstw domowych wiąże się przede wszystkim z oczekiwanym przez nie wzrostem dochodów po starcie programu Rodzina 500+. Największy w historii prowadzonych badań jest odsetek osób planujących zakup auta, jak również tych, którym udaje się zaoszczędzić pieniądze.

 

Polscy konsumenci zaczęli z optymizmem patrzeć w przyszłość – zwłaszcza w kontekście możliwości polepszenia swojej sytuacji finansowej. Jak wskazują wyniki badań koniunktury konsumenckiej prowadzonych na potrzeby Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) Komisji Europejskiej, w kwietniu wskaźnik ufności konsumenckiej w zakresie prognoz odnośnie do zmiany własnej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniósł 4,3 pkt, podczas gdy jeszcze pół roku wcześniej kształtował się na poziomie -6,1 pkt. Tak szybki wzrost rzadko zdarzał się w historii badania (prowadzonego od maja 2001 r.), a obecny poziom tego wskaźnika jest już jedynie nieznacznie niższy niż w okresie boomu gospodarczego w latach 2007-2008 (różnica wynosi 0,5 pkt). Rekordowe wartości osiągnął również odsetek Polaków planujących zakup samochodu oraz tych, którzy oszczędzają część uzyskiwanych przez siebie dochodów.

 

Poprawa w sferze oczekiwań konsumentów może przyczynić się do umocnienia popytu krajowego, niwelując ewentualny wpływ deflacji – potencjalnie zniechęcającej do zwiększania przez gospodarstwa domowe swoich wydatków – która obejmuje już znaczną część kategorii towarów i usług. Ponadto kolejne miesiące powinny przynieść odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu te optymistyczne prognozy przełożą się na polepszenie rzeczywistej sytuacji polskich konsumentów.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP