English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polacy są otwarci na współpracę z obcokrajowcami

13-05-2016

Według najnowszych badań dotyczących migracji zarobkowych Polaków oraz postaw wobec imigrantów na polskim rynku pracy, nieco ponad połowa z nas obawia się napływu imigrantów do Polski. Jednocześnie niemal 2/3 chętnie podjęłoby się pracy z osobą innej narodowości.

 

Badania przeprowadzone w marcu br. przez instytut Millward Brown S.A. na zlecenie Work Service S.A. dowodzą, że Polacy są otwarci na współpracę z obcokrajowcami. Okazuje się zatem, że deklarowane obawy co do obecności cudzoziemców w naszym kraju nie dotyczą imigrantów zarobkowych. Problem większej konkurencji na rynku pracy istotny był w opinii niecałej 1/5 spośród respondentów deklarujących zaniepokojenie imigracją. Z kolei najwięcej, bo 2/3 osób w tej grupie wskazywało na kwestie różnic wyznaniowych i innej mentalności.

 

Wyniki badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją, jak ważnym czynnikiem integrującym jest praca, która włącza imigranta nie tylko w życie zawodowe, ale również społeczne. Jest to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, która w coraz większym stopniu potrzebuje wzmocnienia kadrami z zagranicy.

 

Pozytywny stosunek większości Polaków do pracy z cudzoziemcami może być po części efektem doświadczeń zdobytych podczas współpracy z obcokrajowcami w Polsce lub za granicą. Co szczególnie istotne dla aktywnych zawodowo Polaków – imigranci zarobkowi mają bardzo zbliżone oczekiwania płacowe do naszych, wobec czego nie czujemy ryzyka negatywnej presji płacowej. Ponadto osoby te przede wszystkim uzupełniają luki na polskim rynku pracy, których my sami nie chcemy lub nie jesteśmy w stanie wypełnić. Dzieje się tak m.in. ze względu na skalę emigracji zarobkowej Polaków po wejściu Polski do UE, stosunkowo niską mobilność zawodową wewnątrz kraju oraz niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

 

Monika Zaręba, ekspert ds. rynku pracy