English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sejm uchwalił zmiany zmierzające do likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki

13-05-2016

Zmiana Kodeksu pracy, której celem jest likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki – przegłosowana w Sejmie RP. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej był wcześniej pozytywnie oceniony przez Pracodawców RP jako zmierzający do ograniczenia szarej strefy. Co istotne, partnerom społecznym udało się w tej kwestii uzgodnić wspólne stanowisko.

 

Na problem  tzw. syndromu pierwszej dniówki oraz konieczność podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych prowadzących do ograniczenia tego zjawiska zwracała także uwagę Państwowa Inspekcja Pracy. Dlatego w grudniu 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało modyfikację art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Przewiduje ona wprowadzenie obowiązku potwierdzania przez pracodawcę na piśmie – przed dopuszczeniem pracownika do pracy – ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Choć zaproponowane rozwiązanie z pewnością nie wyeliminuje całkowicie zjawiska „pracy na czarno”, to niewątpliwie stanowi ono krok w dobrym kierunku. Ograniczenie tego problemu wymaga bowiem nie tyle zmian legislacyjnych w zakresie wymogów formalnych dotyczących zatrudnienia, ile przede wszystkim zmniejszenia obciążeń prawno-finansowych po stronie pracodawców.

 

Z uwagi na konieczność dostosowania się pracodawców do nowej regulacji oraz sankcję w postaci kary grzywny za jej nieprzestrzeganie (w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł), postulowaliśmy wydłużenie okresu vacatio legis przedmiotowej nowelizacji – który w pierwotnej propozycji ministerstwa wynosił jedynie 14 dni. Takie stanowisko zajęły również 18 lutego br. strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego, wnioskując o 6-tygodniowe vacatio legis. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwzględniło wspólną propozycję pracodawców i związków zawodowych, wprowadzając autopoprawkę do projektu podczas prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Zgodnie z nią nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 września br.

 

Wioletta Żukowska, Ekspert Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej