English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przyjęta przez Sejm

13-05-2016

Sejm w dniu 13 maja 2016 r. przyjął projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, która przewiduje wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Klauzula ma stanowić ważny elementem zapowiadanego przez Rząd uszczelnienia systemu podatkowego.

 

Za ustawą głosowało 241 posłów, przeciw było 44, natomiast wstrzymało się 152 posłów. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma powstrzymać podatników przed stosowaniem tzw. „agresywnej optymalizacji podatkowej”. Polega ona na wdrożeniu sztucznych i niemających gospodarczego uzasadnienia czynności pozwalających na osiągnięcie korzyści podatkowych.

 

Kontrowersje w przypadku klauzuli budzą nie same przepisy normujące to narzędzie, lecz późniejsze jego stosowanie w praktyce. Przedsiębiorcy obawiają się, iż nie zawsze przychylna im administracja podatkowa wykorzysta klauzulę przeciwko nim. Istnieje zatem ryzyko, że przedsiębiorcy mogą zostać niesłusznie objęci klauzulą, mimo że w rzeczywistości ich celem nie będzie unikanie opodatkowania. Ryzyko wynika m.in. z faktu, iż w projekcie znalazło się wiele pojęć niedookreślonych, co daje urzędnikom duży zakres uznaniowości. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo konfliktu między podatnikami i organami podatkowymi na tle interpretowania sensu i słuszności niektórych działań biznesowych, które mogą zostać zakwestionowane i uznane za pozbawione gospodarczego uzasadnienia.

 

Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że skuteczna walka z unikaniem opodatkowania powinna być jednym z priorytetów właściwych organów administracji państwowej, gdyż nieuczciwe działanie niektórych podmiotów uderza nie tylko w Skarb Państwa, ale również zaburza warunki uczciwej konkurencji. W celu wyeliminowania ryzyka dla podatników, przed wejściem w życie projektowanych przepisów pracownicy organów administracji skarbowej powinni zostać odpowiednio przeszkoleni zarówno w zakresie stosowania klauzuli, jak również w zakresie ekonomii i nowoczesnych modeli zarządzania przedsiębiorstwem. Oprócz tego w sprawach o objęcie podatnika klauzulą powinni uczestniczyć wyłącznie urzędnicy najlepiej przygotowani merytorycznie.

Łukasz Czucharski, Komitet Podatkowy Pracodawców RP