English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna odreagowały po słabym marcu

19-05-2016

Wartość sprzedaży detalicznej była wyższa w kwietniu (w cenach stałych) o 5,5 proc. niż przed rokiem, podczas gdy produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,0 proc. rok do roku – wynika z najnowszych danych GUS. – Po rozczarowujących wynikach przemysłu i sprzedaży detalicznej za marzec, w kwietniu mieliśmy do czynienia ze stosunkowo silnym odreagowaniem, które jednak po części wynikało z efektu bazy statystycznej. Mimo to, dzisiejsze dane pozwalają z większym optymizmem oceniać aktualny stan koniunktury gospodarczej w Polsce, do pewnego stopnia oddalając obawy związane z możliwością wystąpienia spowolnienia w nadchodzącym czasie – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Relatywnie wysoki wzrost sprzedaży detalicznej i produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rok do roku był dodatkowo wspierany przez niską bazę z kwietnia 2015 r., kiedy to mieliśmy do czynienia ze szczególnie niską, na tle pozostałych miesięcy, dynamiką wzrostu obu tych wskaźników. Jednak zwłaszcza w przypadku produkcji przemysłowej na tym wzroście musiały zaważyć również inne czynniki o charakterze koniunkturalnym, a nie statystycznym, zwłaszcza, że w zdecydowany sposób tempo jej wzrostu przewyższa wcześniejsze oczekiwania. Tak dobry wynik w zakresie produkcji sprzedanej przemysłu nie jest również spójny z oceną klimatu koniunktury w tym sektorze, w szczególności ze wskaźnikiem PMI, którego kwietniowy odczyt był rozczarowująco niski.

 

Na wynikach produkcji sprzedanej przemysłu wciąż ciąży bardzo słaba sytuacja panująca w górnictwie węglowym, podczas gdy do liderów wzrostu można zaliczyć m.in. branżę tekstylną, meblarską i samochodową.

 

Najnowsze dane wskazują ponadto na stopniowe wygasanie procesów deflacyjnych po stronie cen producenckich. Ceny produkcji sprzedanej polskiego przemysłu obniżają się bowiem w najwolniejszym tempie od początku roku – zmniejszyły się one w ujęciu rok do roku jedynie o 1,2 proc., podczas gdy w marcu spadek ten wyniósł – po najnowszej rewizji wcześniejszych odczytów – 1,9 proc.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP