English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Kolejna niespodzianka deflacyjna

31-05-2016

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych zmniejszyły się w maju o 1,0 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku – wynika z najnowszych, wstępnych szacunków GUS. – Po raz kolejny rozmiar deflacji przerasta wcześniejsze oczekiwania. Nadal nie widać na horyzoncie końca spadku cen, choć wciąż też nie ma oznak wyraźnie świadczących o tym, że ta sytuacja szkodzi polskiej gospodarce – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Utrzymujący się od dłuższego czasu spadek cen konsumenckich ma coraz szerszy zakres i nie ogranicza się on już wyłącznie do paliw i żywności. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych rosną zresztą nieprzerwanie od początku bieżącego roku i nic nie wskazuje na to, że w maju nastąpił ich spadek (dane na temat zmiany cen poszczególnych kategorii produktów nie są jeszcze dostępne). O rozszerzających się procesach deflacyjnych świadczy m.in. osiągnięcie ujemnych wartości przez wskaźnik inflacji bazowej, który wyniósł w kwietniu -0,4 proc. r/r.

 

Spowolnienie tempa wzrostu PKB, które zmalało w I kw. b.r. do 3,0 proc. rok do roku – co zostało potwierdzone w dzisiejszej publikacji danych GUS – trudno jednak wiązać z niekorzystnym wpływem deflacji na polską gospodarkę. Bowiem dynamika spożycia prywatnego w tym czasie przyspieszyła. Oznacza to, że spadek cen nie wpływa na ograniczenie konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych lub przynajmniej inne czynniki przeważają nad ujemnym oddziaływaniem deflacji.

 

Mimo zaskakująco głębokiej deflacji, obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie wydają się mało prawdopodobne. Na zmianę nastawienia Rady Polityki Pieniężnej może ewentualnie wpłynąć lipcowa projekcja inflacji.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP