English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Zmiana kodeksu karnego – bankructwo uczciwych pracodawców

08-06-2016

Przejęcie majątku przedsiębiorstwa, który został wykorzystany do popełnienia przestępstwa jest rozwiązaniem, które może doprowadzić do bankructwa niewinnych przedsiębiorców – twierdzą Pracodawcy RP, komentując projekt nowelizacji Kodeksu karnego.

 

Pracodawcy RP zaznaczają, że sam fakt wykorzystania majątku firmy do bezprawnych działań nie jest równoznaczny z jakimkolwiek udziałem samego przedsiębiorcy w przestępstwie. W wielu przypadkach do wykorzystywania aktywów przedsiębiorstwa w ramach działalności przestępczej  dochodzi z inicjatywy nieuczciwych pracowników, działających na własną rękę. Nie zawsze zaś przedsiębiorca ma możliwość pełnego kontrolowania wszystkich działań pracowników po to, by zapobiec zaistnieniu takiej sytuacji.

 

W tego rodzaju przypadkach przedsiębiorca jest jednym z poszkodowanych przez przestępców, a nie sprawcą przestępstwa. W związku z tym należy zmodyfikować projektowane przepisy w taki sposób, by nie pozwalały one na konfiskowanie majątku firm nieświadomych procederów, do jakich dochodziło. W przeciwnym wypadku może okazać się, że surowiej od samych przestępców będą karani uczciwi przedsiębiorcy.

 

Jako organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. przedsiębiorstw Pracodawcy RP zdecydowanie opowiadają się za skutecznym zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Taka bezprawna działalność w bardzo negatywny sposób odbija się bowiem również na warunkach prowadzenia biznesu w naszym kraju. Poważnym problemem jest jednak to, że działania podejmowane na przestrzeni ostatnich lat w celu m.in. poprawy ściągalności podatków były niewłaściwie ukierunkowane. W sposób mało skuteczny przyczyniały się one do wykrywania dużych nieprawidłowości oraz łamania prawa, jednocześnie w istotnej mierze utrudniając działalność uczciwych firm, niejednokrotnie też prowadząc do nieuzasadnionego wszczynania wobec nich postępowań oraz karania ich z powodu niewielkich przewinień nie będących efektem umyślnych działań, lecz trudności w interpretacji nadmiernie skomplikowanych i czasami rozbieżnych przepisów prawa.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej