English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Dobre zmiany dla przedsiębiorców!

08-06-2016

Wprowadzone zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej są korzystne dla przedsiębiorców – twierdzi Piotr Wołejko ekspert ds. Społeczno-Gospodarczych Pracodawców RP. Dodaje, że pewne kontrowersje może budzić konieczność posiadania tytułu prawnego do lokalu firmy i konsekwencje za brak przedstawienia takiego tytułu, po wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej weszły w życie 19 maja br.
 

– Należy jednak pamiętać o przyczynach wprowadzenia tej zmiany. A było nią posługiwanie się przez przestępców adresami osób fizycznych jako adresami przedsiębiorstw, przy pomocy których wyłudzali pieniądze od kontrahentów bądź klientów. Zmiana w tym obszarze zmierza nie tylko do wyeliminowania tego zjawiska, ale również do podniesienia wiarygodności CEIDG, czyli rejestru przedsiębiorców. A wiarygodność rejestru jest niezmiernie istotna zarówno dla kontrahentów, jak i dla klientów firm – podkreśla Piotr Wołejko.

 

Pozostałe nowości sprowadzają się do tego, żeby przedsiębiorcy mogli załatwiać rejestrowe formalności szybciej, a pewne rzeczy działy się niejako z automatu – jak przekazanie danych przez inne właściwe urzędy bądź skorygowanie oczywistych omyłek w formularzach składanych najczęściej w formie papierowej.

 

Ekspert Pracodawców RP zaznacza, że należy pozytywnie ocenić zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy, w szczególności zaś dążenie do utrzymania jak największej wiarygodności rejestru jakim jest CEIDG. Domniemanie prawdziwości danych zawartych w CEIDG jest wielką wartością.