English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Sprawozdanie z działalności RDS zostało przedstawione w Senacie

10-06-2016

Senat, a wcześniej Sejm, zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego. To historyczne wydarzenie, ponieważ dotyczy pierwszego sprawozdania z prac nowej instytucji dialogu.

 

Choć Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego nie reguluje obligatoryjności przekazania parlamentowi sprawozdania za poprzedni rok, czyli rok, w którym Rada rozpoczęła funkcjonowanie, to członkowie tego gremium zdecydowali o podjęciu takiej inicjatywy. Art. 32 ust. 3 ustawy stanowi bowiem jedynie o tym, że przewodniczący RDS ma obowiązek przedstawienia corocznie, nie później niż do 31 maja, Sejmowi i Senatowi sprawozdania z działalności Rady.

 

Pierwsze sprawozdanie RDS obejmowało okres od 22 października 2015 r. do 31 marca br. Mimo tak krótkiego – półrocznego okresu, instytucja dialogu wykazała się dużą aktywnością. Jak wynika ze sprawozdania, w ramach RDS odbyło się kilkadziesiąt spotkań dotyczących działania Rady Dialogu Społecznego, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Z kolei w 22 spotkaniach zespołów problemowych RDS uczestniczyło 765 osób. O zaangażowaniu instytucji dialogu oraz partnerów społecznych w proces legislacyjny świadczy również liczba projektów aktów prawnych, które zostały przekazane im do konsultacji. W okresie, za który przygotowano sprawozdanie było to ponad 100 projektów.

 

Warto również zauważyć, że w tym półrocznym okresie, ujętym w sprawozdaniu, RDS może poszczycić się także kilkoma sukcesami. Należą do nich porozumienia wypracowane przez partnerów społecznych w dialogu autonomicznym dotyczące chociażby projektowanych zmian w zakresie likwidacji tzw. syndromu pierwszej dniówki, nowelizacji Prawa zamówień publicznych czy unijnego systemu emisji gazów cieplarnianych.

 

Pierwsze sprawozdanie z działalności RDS obejmuje trudny okres związany z koniecznością organizacji jej prac i ustaleniem nowych zasad współpracy. Uregulowanie tych kwestii z pewnością usprawni funkcjonowanie Rady, a co za tym idzie przyczyni się do większej skuteczności jej działań.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej