English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Pracodawcy RP przeciwko podwyższeniu płacy minimalnej

15-06-2016

– Propozycja rządu, by płaca minimalna wzrosła do 2000 złotych brutto jest zła i zaszkodzi najbardziej tym, którym w założeniu miała pomóc – twierdzą Pracodawcy RP.

 

Rząd przedstawił partnerom społecznym swoją propozycję wysokości płacy minimalnej w 2017 r., zgodnie z którą miałaby ona wzrosnąć do 2000 zł brutto. Stawka ta jest znacznie wyższa nie tylko od propozycji Pracodawców RP (1862 zł), lecz również związków zawodowych, które domagały się ustalenia jej na poziomie 1970 zł.

 

Ostatnie lata były czasem bardzo dynamicznego wzrostu płacy minimalnej. Tylko w okresie od 2007 r. do roku 2015 minimalne wynagrodzenie zwiększyło się o 87 proc., podczas gdy wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 45 proc. Nawet w ujęciu nominalnym nie ma w regionie Europy Środkowo-Wschodniej kraju z wyższą płacą minimalną niż w Polsce.

 

Zdaniem Pracodawców RP dalsze równie szybkie podwyższanie minimalnego wynagrodzenia może mieć negatywny wpływ na rynek pracy, w miarę zbliżania się do – a nawet możliwego w przyszłości przekroczenia – równowartości połowy średniej krajowej. Pracodawcy RP przekonują, że to oznacza, iż coraz liczniejsza grupa pracujących będzie narażona na utratę pracy z uwagi na to, że koszt ich pracy będzie wyższy od korzyści, jakie uzyskuje pracodawca z ich zatrudniania. W przeciwnym razie dalsze zatrudnianie takich pracowników przynosiłoby przedsiębiorstwu straty. W konsekwencji więc, zamiast doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń najniżej opłacanych pracowników, podwyżka płacy minimalnej naraża ich na całkowitą utratę uzyskiwanych dochodów oraz trwałe wykluczenie z rynku pracy.

 

Innym możliwym skutkiem daleko idącego podwyższenia płacy minimalnej jest wzrost cen. Jeżeli dana praca jest nieodzowna i nie może zostać zastąpiona większym stopniem jej automatyzacji, to za podwyżki zapłacą sami klienci, których relatywna siła nabywcza ulegnie zmniejszeniu.

 

Warto zauważyć, iż nowa, godzinowa stawka minimalnego wynagrodzenia, dotycząca samozatrudnionych oraz wykonujących umowy zlecenia, będzie rosła proporcjonalnie względem miesięcznej płacy minimalnej. Oznacza to, że 1 stycznia 2017 r., gdy zacznie ona obowiązywać, będzie wynosić prawie 13 zł (12,97 zł) zamiast 12 zł. Daleko idące podwyższanie nowej stawki, która nie zaczęła jeszcze funkcjonować i nieznane są skutki jej wprowadzenia, jest ryzykownym posunięciem.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej