English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Laboratoria medyczne – liczy się jakość, nie właściciel

27-06-2016

Problemem polskiej diagnostyki jest brak obowiązku posiadania certyfikatów jakości, a nie kwestia outsourcingu badań poza struktury szpitali! Od jakości badań zależy bowiem bezpieczeństwo pacjentów – a ono jest najważniejsze.

 

W ostatnich tygodniach  w mediach pojawiało się wiele publikacji na temat outsourcingu laboratoriów medycznych. Jest to jednak całkowicie błędny kierunek dyskusji, nie tylko w opinii Pracodawców RP, ale i funkcjonującego w ramach organizacji forum diagnostyki.

 

W naszej opinii należy rozmawiać o jakości w diagnostyce, o jej rzetelnym i konsekwentnym sprawdzaniu, o wdrażaniu europejskich certyfikatów – i w tym kontekście o rzetelności wyników badań i bezpieczeństwie pacjentów. Outsourcing ? Jeśli jest wyższej jakości i w dodatku przynosi szpitalowi oszczędności - to oczywiście, że tak! Nie ma bowiem żadnego uzasadnienia posiadania własnego laboratorium, jeśli ze względu na skalę działania czy też brak środków na inwestycje jest ono niższej jakości. Rozmawiajmy więc o faktach i o bezpieczeństwie pacjentów – a nie o strukturze właścicielskiej.

 

Jakość badań laboratoryjnych

 

Za skrajnie niesprawiedliwe i krzywdzące uważamy zestawianie informacji o alarmująco niskim poziomie świadczonych usług diagnostycznych z informacjami o powierzaniu laboratoryjnej obsługi publicznych szpitali podmiotom prywatnym. Takie zestawienie (w sposób zamierzony lub choćby niezamierzony, ale dający się przewidzieć) może wzbudzać u klientów laboratoriów prywatnych, jak również u pacjentów publicznych szpitali, nieuzasadnione obawy o rzetelność informacji pozyskiwanych w drodze badań laboratoryjnych. Tym samym pacjenci zaczną się niepokoić o trafność stawianych im diagnoz.

 

Tymczasem wbrew sugestiom przedstawicieli samorządu diagnostów laboratoryjnych oraz konsultanta krajowego, a także cytowanych (mniej lub bardziej rzetelnie) w różnego rodzaju publikacjach opinii, przyczyną powierzania obsługi laboratoryjnej przez szpitale podmiotom prywatnym nie jest wyłącznie poszukiwanie oszczędności, ale podwyższenie jakości świadczonych usług. Najlepszym dowodem na poziom diagnostyki laboratoryjnej świadczonej przez podmioty prywatne jest fakt, iż spośród 11 laboratoriów akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 15189 (dedykowanej medycznym laboratoriom diagnostycznym) aż 9 należy do podmiotów prywatnych. Część z tych laboratoriów stanowią laboratoria przejęte od szpitali publicznych i zreorganizowane w sposób umożliwiający uzyskanie akredytacji (której uprzednio szpital samodzielnie prowadzący laboratorium nie posiadał). Pierwszy publiczny podmiot, który uzyskał akredytację (Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy) osiągnął to dopiero w połowie lutego 2015 r. Znamienne jest przy tym, iż wymóg uzyskania akredytacji w zakresie normy ISO 15189 jest często formułowany jako jeden z warunków pod jakimi publiczne szpitale oddają prowadzenie laboratoriów na ich terenie podmiotom prywatnym. W ogromnej bowiem większości, tzw. outsourcing diagnostyki laboratoryjnej nie polega na „wyprowadzeniu” badań laboratoryjnych poza szpital (przy likwidacji laboratorium szpitalnego), ale na przejęciu takiego laboratorium przez podmiot prywatny, który dokonuje remontu pomieszczeń, odpowiedniego doposażenia laboratorium, uzupełnienia personelu o brakujących specjalistów, zmiany organizacji pracy (w tym wprowadzenia nowoczesnego systemu informatycznego oraz systemu zarządzania jakością), a następnie przez okres umowy prowadzi laboratorium.

 

Podsumowując – zarzuty stawiane w prasie wobec outsourcingu laboratoriów medycznych są zupełnie nieprawdziwe, a wiele z podawanych argumentów jest nierzetelnych i nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości. Zamknięcie możliwości outsourcingu laboratoriów doprowadzi do marnowania pieniędzy, a co gorsza  może pogorszyć jakość usług laboratoryjnych w Polsce.

 

Forum Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracodawcy RP