English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Bezrobocie coraz niższe

06-10-2016

Jak wynika z najnowszych wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała we wrześniu do 8,4 proc., a więc poziomu najniższego od czerwca 1991 r. – Od kilku miesięcy stopa bezrobocia systematycznie osiąga kolejne rekordowo niskie poziomy. W naturalny sposób znajduje to swoje przełożenie na poprawę sytuacji osób zatrudnionych i poszukujących pracy – mamy do czynienia z częstszym zatrudnianiem na umowach stałych, a pracodawcy coraz ostrzej konkurują między sobą o potencjalnych pracowników. Mimo to, presja płacowa nie jest jeszcze szczególnie nasilona, choć wciąż utrzymująca się deflacja sprawia, że realna dynamika dochodów z pracy jest już całkiem przyzwoita – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Choć stopa bezrobocia rejestrowanego jest najniższa od 25 lat i nadal spada, należy zauważyć, że w porównaniu z sierpniem br. dynamika tego spadku osłabiła się z 1,4 pkt proc. rok do roku do 1,3 pkt proc. Świadczy to o tym, iż w pewnej mierze ożywienie na rynku pracy wytraca swój rozpęd, choć w tym kontekście istotniejsze są zmiany bardziej wiarygodnego wskaźnika bezrobocia wg BAEL. Coraz większą część bezrobotnych stanowią osoby, które z różnych powodów są nieskore do podjęcia pracy, są strukturalnie wykluczone z partycypacji w rynku pracy, lub też są po prostu w trakcie zmieniania miejsca zatrudnienia. W takiej sytuacji dalsze obniżanie wskaźnika bezrobocia będzie nieuchronnie stawać się coraz trudniejsze i mniej prawdopodobne.

 

Rynek pracy w Polsce wciąż wykazuje dużą odporność na niekorzystne tendencje coraz silniej zarysowujące się w polskiej gospodarce. Dynamika wzrostu PKB jest rozczarowująca, a nakłady inwestycyjne wręcz spadają. Mimo to pracodawcy nadal chętnie zatrudniają pracowników i tworzą miejsca pracy. Taki stan rzeczy nie może się jednak utrzymywać się w nieskończoność – jeśli wyniki polskiej gospodarki nie ulegną poprawie, będzie musiało się to w końcu odbić na osłabieniu pozytywnych tendencji na rynku pracy. W tym kontekście niepokojący jest również fakt, iż jak pokazuje najnowszy wskaźnik PMI, przyrost stanu zatrudnienia w przemyśle jest najniższy od ponad 2 lat.

 

Nie można też zapominać o sezonowości, która rządzi polskim rynkiem pracy. Możemy liczyć jeszcze na pewien nieznaczny spadek bezrobocia w październiku, jednak już w grudniu bezrobocie najpewniej znowu będzie rosło. Na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego powinna wynieść ok. 8,5 proc., a w styczniu można spodziewać się jej wzrostu do poziomu 9,0 proc. lub nieco wyższego.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP