English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Doing Business: Awans Polski na 24. miejsce

26-10-2016

Umocnienie się Polski w trzeciej dziesiątce rankingu Doing Business (awans z 25. na 24. pozycję) zawdzięczamy głównie wejściu w życie Prawa restrukturyzacyjnego. Ustawa ta kompletnie zmienia filozofię postępowania w przypadku wystąpienia poważnych problemów z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – zamiast rozdysponowania majątku pomiędzy wierzycieli należy podjąć próbę naprawy firmy, aby mogła ona dalej funkcjonować. Potrzebne są kolejne zmiany w tym pozytywnym duchu i już można je dostrzec na horyzoncie.

 

Coraz bliżej skierowania do Sejmu są bowiem ustawy przygotowane przez resort rozwoju w ramach pakietu „100 zmian dla firm” – liczne ułatwienia, mała rewolucja w obszarze kontrolowania działalności gospodarczej oraz ucywilizowanie kar finansowych kar administracyjnych. Wkrótce zostanie przedstawiony projekt Konstytucji dla biznesu, która powinna znacząco poprawić pozycję przedsiębiorców w relacjach z administracją. Prowadzący działalność gospodarczą przestanie być traktowanym z góry petentem, a zostanie partnerem, któremu trzeba raczej pomóc, niż gnębić. Tak przynajmniej chcielibyśmy to widzieć i taki obraz nowych rozwiązań wynikał z mniej bądź bardziej oficjalnych zapowiedzi resortu rozwoju.

 

Powyższe ustawy z portfolio Premiera Mateusza Morawieckiego mogą w zdecydowany sposób przyczynić się do poprawy klimatu dla przedsiębiorców, a to z kolei znajdzie odzwierciedlenie w rankingu Doing Business 2018. Awans do pierwszej dwudziestki powinien stać się jednym z wtórnych – wynikających z proponowanych i wprowadzanych zmian – celów resortu rozwoju. Trudno bowiem o lepszą reklamę od takich rankingów jak Doing Business, z którym zapoznają się wszyscy poważni inwestorzy na świecie.

 

Pozytywne zmiany w obszarze prawa budowlanego, w postaci likwidacji niektórych barier i procedur, przełożyły się na niewielką poprawę notowań Polski w aktualnym raporcie. Przygotowana w resorcie infrastruktury i budownictwa prawdziwa rewolucja, czyli Kodeks urbanistyczno-budowlany, powinna stanowić przełom. Za wcześnie na kompleksową ocenę obszernego projektu, którego konsultacje są aktualnie w toku, lecz koncepcja jednej ustawy regulującej zarówno planowanie i gospodarkę przestrzenną, jak i proces inwestycyjny, zasługuje na pochwałę. Tego właśnie domagali się przedsiębiorcy i jeśli strona rządowa będzie otwarta na uwagi ekspertów oraz partnerów społecznych, w przyszłym roku możliwe jest wejście w życie Kodeksu. A przede wszystkim związana z tym poważna i pozytywna zmiana dotycząca przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. W tym obszarze należy jeszcze wspomnieć o niewielkim, ale jednak, postępie przy uzyskiwaniu przyłącza do sieci energetycznej – nadal jest to proces stanowczo zbyt czasochłonny i przedsiębiorstwa energetyczne mają tu duże pole do poprawy.

 

Poprawy wymaga też obszar sądownictwa, w szczególności dochodzenie należności. Trwa to stanowczo zbyt długo – średnio 685 dni. Dla mikro i małych przedsiębiorstw, a to one dominują w polskiej gospodarce, tak długi okres oczekiwania na zwrot należności bywa zabójczy. Zatory płatnicze od lat stanowią jeden z głównych czynników ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pakiet „100 zmian dla firm” zawiera szereg rozwiązań w tej dziedzinie, lecz wydaje się, iż potrzebne jest zajęcie się także procedurą cywilną oraz sposobem funkcjonowania i organizacji pracy sądów. Jednym z pomysłów jest przywrócenie postępowania w sprawach gospodarczych, lecz trudno ocenić, czy byłby to krok w dobrym kierunku. Na pewno nie byłby wystarczający. 

 

Mimo wykazanych wyżej mankamentów, rysujący się przed przedsiębiorcami, obraz jest raczej pozytywny. Katalog zapowiadanych projektów mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej jest bogaty, a resort rozwoju wykazuje dużą determinację w forsowaniu swoich pomysłów. Jest duża szansa na to, że przynajmniej niektóre projekty staną się obowiązującym prawem, a część barier uda się zlikwidować. Pozwoli to przedsiębiorcom skupić się na rozwijaniu swojej działalności, a Polska może zyskać kolejne pozycje w rankingu Doing Business.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej