English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polski przemysł na biegu wstecznym, sprzedaż detaliczna przyhamowuje

21-11-2016

 

 

Jak wynika z najnowszych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła w październiku o 1,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, podczas gdy w tym samym czasie wartość sprzedaży detalicznej zwiększyła się realnie o 4,6 proc. w ujęciu rok do roku. – Pierwsze odczyty wskaźników makroekonomicznych za październik nie tylko nie świadczą o tym, że długo oczekiwana poprawa koniunktury w polskiej gospodarce w ostatnim kwartale roku do tej pory nie nadeszła, lecz wręcz następuje jej dalsze pogorszenie. Sprzedaż detaliczna rozczarowuje, ale stosunkowo nieznacznie. Mimo wszystko przy tak dobrej sytuacji na rynku pracy oraz ogromnym wsparciu finansowym dla gospodarstw domowych w postaci programu 500+, można byłoby oczekiwać więcej. Spadek wartości produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym budzi znacznie większe zmartwienie, zwłaszcza  że jest to już drugi taki spadkowy miesiąc w tym roku – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

To, że nie należy spodziewać się szczególnie dobrych wyników produkcji przemysłowej za październik było rzeczą oczywistą choćby z uwagi na niekorzystne efekty kalendarzowe. Niemniej jednak wyraźny spadek wartości produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym stanowi spore rozczarowanie i nastraja pesymistycznie co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. br. Wcześniejszy zaskakująco słaby odczyt wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego okazał się być dobrym tego prognostykiem. Pewnym pocieszeniem jest natomiast fakt, iż po wyeliminowaniu czynników sezonowych roczna dynamika produkcji sprzedanej była dodatnia i wynosiła +1,3 proc.

 

Wyniki sprzedaży detalicznej zawiodły dużo mniej niż dane na temat kondycji przemysłu. Konsumenci wydali realnie o niemal 20 proc. więcej pieniędzy na ubrania, obuwie i tekstylia niż przed rokiem, lecz w większości pozostałych kategorii zmiana wartości sprzedaży była stosunkowo niewielka lub wręcz nastąpił jej spadek. Wewnętrzny popyt konsumpcyjny nie prezentuje się źle, jednak nie przejawia on na tyle dużej siły, by równoważyć negatywne efekty spowolnienia w inwestycjach oraz niekorzystną zmianę wkładu eksportu netto do dynamiki PKB.

 

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP