English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Polska bardziej otworzy się na cudzoziemców

18-01-2017

 

Rząd przedstawił propozycje dotyczące polskiej polityki migracyjnej – cudzoziemcy będą mogli łatwiej podjąć pracę i szybciej uzyskać pobyt stały. Z uwagi na coraz częściej pojawiający się problem niedoboru pracowników oraz pesymistyczne prognozy demograficzne Pracodawcy RP popierają wprowadzenie zmian prawnych, które będą sprzyjały zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce.

 

Polityka migracyjna nastawiona będzie głównie na Ukraińców, bowiem to oni najczęściej przyjeżdżają do Polski w poszukiwaniu pracy. Ułatwiony dostęp do naszego rynku pracy zyskają osoby młode – do 35 r. życia i posiadające pożądane kwalifikacje. Ma zostać także stworzona mapa potrzeb ryku pracy obrazująca, jakich pracowników w poszczególnych regionach kraju brakuje. Takie rozwiązania stanowią odpowiedź na oczekiwania polskich pracodawców, którzy w coraz większym stopniu zainteresowani są zatrudnianiem obcokrajowców.

 

Dobrze, że w przygotowanie nowej polityki migracyjnej zostały zaangażowane trzy resorty: rozwoju, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz spraw wewnętrznych, które dotychczas prezentowały różne, niekiedy sprzeczne, koncepcje w tym zakresie. Teraz w ramach specjalnie powołanego zespołu ministerstwa te będą musiały wspólnie wypracować nowe rozwiązania. Jest to jak najbardziej uzasadnione, bowiem planowane zmiany powinny być spójne i kompleksowe. Liczymy jednak na to, że ostateczny kształt planowanej regulacji zostanie wprowadzony w porozumieniu z pracodawcami.

 

Popieramy także uwzględnienie w większym stopniu polityki migracyjnej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia stanowi o konieczności prowadzenia aktywnej i odpowiedzialnej polityki imigracyjnej, ukierunkowanej na potrzeby rynku pracy i polskich przedsiębiorców, a pozwalającej jednocześnie unikać zaniżania standardów w obszarze zatrudnienia. Pozytywnie oceniamy również decyzję o utrzymaniu uproszczonej procedury oświadczeniowej zamiast płatnych zezwoleń. Oznacza to, że dotychczasowe zasady będą obowiązywały do 2018 r.

 

Cieszymy się, że polski rząd w końcu dostrzegł w cudzoziemcach szansę zamiast zagrożenia i zamierza podjąć odpowiednie kroki w kierunku zachęcenia ich do podejmowania pracy oraz osiedlania się w naszym kraju.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej