English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Liczba bezrobotnych na koniec 2016 r. minimalnie wyższa niż wstępnie szacowano

25-01-2017

Z najnowszych danych GUS wynika, że stopa bezrobocia na koniec 2016 r. wyniosła 8,3 proc. Potwierdziły się tym samym wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z których wynikało, iż wspomniany wskaźnik przybierze taką właśnie wartość. – Najnowsze dane stanowią potwierdzenie solidnej kondycji polskiego rynku pracy. Nawet w mało sprzyjającym okresie jesienno-zimowym, gdy niekorzystnie oddziałują czynniki sezonowe, wzrost bezrobocia jest umiarkowany. W perspektywie najbliższych nadchodzących miesięcy możemy oczekiwać ponownych spadków liczby osób pozostających bez pracy – komentuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

W porównaniu ze wstępnymi szacunkami MRPiPS, liczba bezrobotnych na koniec grudnia ub.r. podana przez GUS okazała się być o ok. 1,6 tys. wyższa – wyniosła ona bowiem 1.335,2 tys. osób. Nie była to jednak na tyle duża zmiana, by wpłynęła ona na stopę bezrobocia podawaną z dokładnością do pierwszego miejsca po przecinku.

 

W stosunku do listopada 2016 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 21,6 tys. (wzrost stopy bezrobocia o 0,1 pkt proc.). Wynikało to przede wszystkim z czynników sezonowych – ogólna koniunktura na rynku pracy pozostaje bowiem korzystna. Wzrost bezrobocia, pomimo przestojów w pracach budowlanych czy w rolnictwie, został  zahamowany za sprawą zwiększonego popytu na pracę w okresie przedświątecznym. Największego wzrostu bezrobocia tradycyjnie możemy spodziewać się w styczniu. W porównaniu z końcówką roku stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie o ok. 0,5 pkt proc.

 

 

Łukasz Kozłowski, ekspert ekonomiczny Pracodawców RP