English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Rada Ministrów lada chwila przyjmie Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

30-01-2017

 

Po niemal roku prac i konsultacji we wtorek 31 stycznia Rada Ministrów powinna przyjąć Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument ten prawidłowo definiuje wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania rozwojowe, przed którymi stoi polska gospodarka i polskie społeczeństwo, jednak odpowiada na nie tylko w części.

 

Wśród mocnych stron Strategii można wymienić m.in. położenie nacisku na kompleksową cyfryzację administracji oraz poprawę relacji obywateli i przedsiębiorców z urzędami, postawienie na innowacyjność i rozwój polskiej myśli technologicznej, a także dostrzeżenie wagi jakości stanowionego prawa dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Słabszą stroną dokumentu jest, kluczowa przecież, kwestia zabezpieczenia wystarczających zasobów finansowych dla realizacji strategii. Wątpliwości budzą też posunięcia rządu, które w oczywisty sposób wykluczają się ze strategią, którą ten rząd ma realizować. Widać to chociażby w przypadku obniżenia wieku emerytalnego. Trudno też pozytywnie ocenić planowany wzrost interwencji państwa w gospodarkę, który przejawia się zarówno zamiarem podejmowania przez polityków decyzji, które w normalnych warunkach zapadają według kryteriów rynkowych,  jak i to, że nastąpić ma – i już następuje – rozrost instytucji administracyjnych. Państwo powinno raczej skupiać się na tworzeniu otoczenia prawno-regulacyjnego, aby zapewnić odpowiednie warunki dla funkcjonowania sektora prywatnego.

 

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz w sposobie jej realizacji dostrzegamy zatem szanse i zagrożenia. Ważne jest to, że dokument ten zostanie oficjalnie przyjęty i będziemy mogli rozliczać poszczególnych członków rządu z jego realizacji. Choć powinniśmy rozliczać całą Radę Ministrów, gdyż jedną z idée fixe Strategii jest likwidacja tzw. Polski resortowej (silosowej) i gruntowna zmiana sposobu zarządzania i koordynacji administracji rządowej. Jeśli uda się to osiągnąć, to Strategia – bez względu na to, ile z jej zapisów uda się zrealizować – zapisze się na kartach historii.

 

Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP