English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Ukraińcy bez wiz – mniej rąk do pracy

06-04-2017

 

Dziś Parlament Europejski opowiedział się za zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Unii. Najprawdopodobniej już na początku czerwca Ukraińcy będą mogli przekraczać bez wizy granice Wspólnoty. Tryb bezwizowy ograniczony jest do 90 dni pobytu w ciągu pół roku.

 

Zniesienie obowiązku wizowego bez wątpienia oznacza, że zdecydowanie więcej Ukraińców będzie przekraczać polską granicę. Paradoksalnie jednak zmiana ta może spowodować spadek zainteresowania Ukraińców podjęciem u nas zatrudnienia. Wprawdzie wprowadzenie ruchu bezwizowego nie jest równoznaczne z otwarciem rynku pracy krajów Zachodniej Europy dla pracowników z Ukrainy, jednak z pewnością ułatwi im znalezienie tam pracy, choćby w nieformalnej sferze gospodarki. Biorąc pod uwagę niedobór rąk do pracy, z jakim zmagają się obecnie polskie firmy, a także fakt, iż w tym roku – w związku z obniżeniem wieku emerytalnego – rynek pracy może opuścić nawet 550 tys. osób, może to być czynnik ograniczający dynamikę wzrostu gospodarczego.

 

Z tego właśnie powodu zmiany legislacyjne dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce powinny zmierzać w kierunku liberalizacji przepisów. Szersze otwarcie naszego rynku pracy dla pracowników z Ukrainy może pomóc zniwelować potencjalny efekt zmian wprowadzanych na poziomie europejskim. Najpilniejszą potrzebą jest stworzenie ram prawnych dla zatrudniania pracowników z Ukrainy na stałe. Obecnie zatrudnienie to ma charakter tymczasowy, co nie rozwiązuje problemu niedostatecznych zasobów pracy oraz przyczynia się do tego, że ukraińscy pracownicy wydają w Polsce relatywnie niewielką część zarobionych pieniędzy. Także stosunkowo rzadko płacą składki do ZUS – tak bardzo potrzebne do podtrzymania naszego systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Polskie firmy nie są w stanie konkurować z zachodnimi przedsiębiorstwami o ukraińskich pracowników. Nie przebijemy wysokości oferowanych wynagrodzeń. Możemy jednak to nadrobić przyjaźniejszymi przepisami, które nie tworzą dużych barier dla podejmowania przez nich pracy w naszym kraju. Istotne znaczenie ma też mniejszy dystans kulturowo-językowy oraz fakt, że już pracuje w Polsce znaczna liczba obywateli Ukrainy.

 

Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP