English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Strona główna Opinie ekspertów
Zakładki 3
zakladki_video

Opinie ekspertów

DRUKUJ

Komentarz dnia: Bezrobocie w odwrocie

25-05-2017

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 7,7 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Tempo spadku bezrobocia przyspieszyło, może na to jednak mieć wpływ czyszczenie rejestrów bezrobotnych.

 

Efekt sezonowego wzrostu bezrobocia, jaki wystąpił w okresie zimowym, został już całkowicie zniwelowany. W kolejnych miesiącach zarówno korzystna koniunktura, jak i prace sezonowe, będą sprzyjać szybkiemu obniżaniu się odsetka osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Możliwe, że spadek poniżej granicy 7,0 proc. nastąpi już w czerwcu – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

 

Zaskakującym zjawiskiem jest stopniowe przyspieszanie tempa spadku stopy bezrobocia rejestrowanego, które w ujęciu rok do roku wyniosło w kwietniu 1,7 pkt proc. Może to świadczyć o daleko idącym obniżeniu się naturalnej stopy bezrobocia w Polsce w ostatnich latach, biorąc w szczególności pod uwagę brak silnego przełożenia spadku odsetka bezrobotnych na dynamikę wynagrodzeń. Z drugiej strony jednak nadal obniża się dynamika spadku bezrobocia obliczana na podstawie wyników badań aktywności ekonomicznej ludności (do 1,2 pkt proc. rok do roku). Ta niespójność może sugerować, iż przyczyną stojącą za wspomnianym powyżej zjawiskiem jest po części również czyszczenie rejestru bezrobotnych.

 

Chociaż sytuacja panująca na rynku pracy jest korzystna, ożywienie to nie jest w równym stopniu odczuwane we wszystkich częściach kraju. W 163 polskich powiatach stopa bezrobocia rejestrowanego wciąż utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym, a w 11 z nich przekracza ona 20 proc.

 

Gospodarka wchodzi jednak teraz w okres, w którym zaczynają się prace sezonowe. W konsekwencji czekają nas jeszcze dwa miesiące bardzo szybkiego spadku odsetka zarejestrowanych jako poszukujący pracy – nawet o 0,5 pkt proc. miesiąc do miesiąca. Jeśli koniunktura nadal będzie dopisywać, spadek bezrobocia może trwać nieprzerwanie do listopada.

 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej