English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Wydarzenia i nagrody JUBILEUSZ 25 lat w skrócie
Zakładki 3
zakladki_video

25 lat w skrócie

DRUKUJ

Spotkanie inauguracyjne Polskiej Sekcji BIAC przy OECD, wrzesień 2012 r.

Spotkanie Polskiej Sekcji Komitetu Doradczego ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odbyło się 13 września w siedzibie Pracodawców RP.


Wzięli w nim udział najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu, mający reprezentować Pracodawców RP w 13 komitetach BIAC.


Pracodawcy RP uczestniczą w pracach Komitetu już od 1996 r. Jak podkreślił podczas spotkania Prezydent Organizacji Andrzej Malinowski, najważniejszą korzyścią współpracy z BIAC jest możliwość prezentacji opinii polskich przedsiębiorców na forum międzynarodowym. przypominając jednocześnie, że blisko dwie trzecie rekomendacji, jakie powstają w BIAC, jest wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentów jednej z najważniejszych organizacji gospodarczych na świecie.


Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC, Wiceprezydent Pracodawców RP Mariusz Gaca, zwrócił z kolei uwagę na to, że wraz ze wzrostem znaczenia polskiej gospodarki konieczna okazuje się obrona interesów polskich przedsiębiorców, co jest możliwe właśnie dzięki aktywności w komitetach BIAC.
 

Komitet Doradczy ds. Biznesu i Przemysłu (BIAC) utworzony został w 1962 r. Stanowi platformę, która zrzesza przedstawicieli biznesu i promuje interesy przedsiębiorców poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez państwa członkowskie OECD.