English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

25 lat w skrócie

DRUKUJ

Nowelizacja rozporządzenia o zatrudnianiu cudzoziemców, grudzień 2010 r.

W grudniu 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie zatrudniania na terytorium RP cudzoziemców spoza UE, która umożliwiła zatrudnianie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji i Mołdawii w ramach tzw. procedury uproszczonej - bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pracodawcy RP wielokrotnie zgłaszali potrzebę wprowadzenia takich zmian.

 

Zgodnie z nowelizacją cudzoziemcy otrzymali prawo do legalnej pracy w Polsce przez pół roku wyłącznie na podstawie zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (zgłaszanym przez pracodawcę) oraz ważnej wizy pracowniczej.

 

Pracodawcy RP jako jedyni wielokrotnie przypominali, że nieprzedłużanie rozporządzenia zezwalającego na stosowanie procedury uproszczonej najpóźniej od 1 stycznia 2011 - przy jednoczesnym braku przepisów przejściowych - mógłby postawić przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców w bardzo kłopotliwej sytuacji.