English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Wydarzenia i nagrody JUBILEUSZ 25 lat w skrócie
Zakładki 3
zakladki_video

25 lat w skrócie

DRUKUJ

Uczestnictwo w zgromadzeniu ogólnym BIAC, czerwiec 2012

Zgromadzenie Ogólne Komitetu Doradczego Biznesu i Przemysłu przy OECD (BIAC), z udziałem Pracodawców RP, odbyło się w Paryżu. Spotkaniu towarzyszyły obchody 50. rocznicy powstania Komitetu.


W trakcie sesji została zawiązana Grupa Zadaniowa ds. Rozwoju, której celem jest praca na rzecz rozwoju sektorów publicznego i prywatnego.


Podczas Zgromadzenia przedstawiony został raport Sekretarza Generalnego BIAC Charlesa Heetera, dotyczący działalności Komitetu BIAC i OECD. Wśród największych wyzwań wymienił on konieczność zahamowania kryzysu fiskalnego oraz poprawę sytuacji młodych osób na rynku pracy.


W czasie trzeciej sesji odbył się okrągły stół biznesowy, którego tematem przewodnim były „Nowe podejścia w dziedzinie wzmacniania udziału OECD/BIAC w globalnej współpracy gospodarczej, w tym w ramach G20/B20”. Wskazywano na wyzwania gospodarcze, jakie pojawiły się w 2011 r. zarówno dla poszczególnych krajów, jak i dla światowych organizacji. Szczegółowo omówiono rozwój państw azjatyckich, które w ciągu kilku lat dołączyły do grona najbardziej wpływowych krajów na świecie.


BIAC powstał w 1962 r. jako niezależna organizacja doradcza, uznana oficjalnie przez OECD za reprezentatywnego przedstawiciela biznesu i przemysłu. Nadrzędną funkcją BIAC jest promowanie interesów środowiska biznesu poprzez opiniowanie inicjatyw legislacyjnych podejmowanych przez OECD i państwa członkowskie.


Pracodawcy RP współtworzą Polską Sekcję BIAC, której od roku 2011 przewodniczy Wiceprezydent Pracodawców RP, Pan Mariusz Gaca.