English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

25 lat w skrócie

DRUKUJ

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, luty 1994 r.

Utworzenie Komisji było jednym z założeń „Paktu o przedsiębiorstwie państwowym” z lutego 1993 r. Rok po podpisaniu paktu Rada Ministrów powołała do życia Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych, w której skład weszło po czterech przedstawicieli: rządu, Konfederacji Pracodawców Polskich (jako jedynej organizacji reprezentującej interesy pracodawców) i „Solidarności”, a także po jednym reprezentancie z pozostałych siedmiu związków zawodowych.
 

W ramach prac Komisji uzgadniano kwestie dotyczące m.in. uprawnień socjalnych, warunków i systemów bezpieczeństwa pracy, budżetu, płac programowych, rozwoju regionalnego czy zwalczania bezrobocia.
 

W lipcu 2001 r. Sejm przyjął ustawę o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 

W tym samym czasie Konfederacja Pracodawców Polskich apelowała o zawarcie paktu społecznego, podkreślając, że Polska potrzebuje umowy społecznej pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi a rządem. Jednak dopiero w marcu 2006 r., na posiedzeniu plenarnym Komisji, podjęto uchwałę w sprawie umowy społecznej: „Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog”.
 

Jednym z doniosłych osiągnięć dialogu społecznego w Polsce było wypracowanie – w toku dialogu autonomicznego – pakietu działań antykryzysowych. Dokument ten, przekazany 13 marca 2009 r., zawiera zestaw działań, które w ocenie partnerów społecznych są skuteczną bronią w walce ze spowolnieniem gospodarczym.
 

Od 2013 r. na obradach Komisji często omawiany jest pomysł oskładkowania umów cywilno-prawnych.
 

W ramach Komisji działa dziewięć zespołów problemowych i jeden zespół doraźny. Poza nią funkcjonują również zespoły trójstronne – m.in. ds. branży energetycznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego górników czy przemysłu lekkiego.