English English
7 tysięcy firm, blisko 3 miliony zatrudnionych
Zakładki 1

Wyszukiwarka

Zakładki 3
zakladki_video

25 lat w skrócie

DRUKUJ

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, 2 lipca 2004 r.

Ustawa została opracowana i uchwalona z inicjatywy Konfederacji Pracodawców Polskich. Od momentu jej wprowadzenia przedmiotem szczególnego zainteresowania KPP były przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli, które zabezpieczałyby interesy pracodawców.

 

Mimo licznych obietnic dopiero w 2008 r. uchwalono dwie nowelizacje tej ustawy. Pierwsza wprowadziła możliwość zawieszenia działalności, ale tylko w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Drugi etap zmian dotyczył zwiększenia ochrony przedsiębiorców przed nadużywaniem prawa przez administrację państwową podczas kontroli. Konfederacji postulowała, by ustawa zawierała zamknięty katalog rodzajów działalności podlegających reglamentacji.

 

W grudniu 2008 r. zostały zmienione zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców. Uchwalono m.in., że dowody zdobyte w wyniku kontroli realizowanej z naruszeniem prawa nie będą wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy. Przyjęto też nowe zasady rejestrowania działalności.

W ramach prac nad drugim etapem zmian – na skutek interwencji KPP – z ustawy wykreślono zapisy bardzo niekorzystne dla branży telekomunikacyjnej. Umożliwiały one mianowicie przeprowadzenie kontroli przez osoby niebędące pracownikami Urzędu Kontroli Elektronicznej – co mogło podważać ich bezstronność i obiektywizm.

Spektakularną zmianą w ustawie było również obniżenie stawki podatkowej dla prowadzących działalność gospodarczą – do 19 proc.